1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Có những lần

Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Nguồn: thanhcavietnam.net