Có những lúc

≣≣
[F#] Am# [B]
Trong đêm khuya tôi bơ vơ, nhìn thật xa x ăm
C7#
Nơi đây giờ v ắng không còn ai
[F#] Am#
Bao nhiêu năm ta vui bên nhau, giờ còn đâu
C7#
Từng người từng n gười bước đi rồi quên
[F#] Am# Dm#
Có những lúc tôi muốn thời gian quay l ại
[B] [F#]
Có những lúc tôi mơ về cõi thiên đ ường
Am# [B] C7#
Có những lúc tôi muốn được thêm một l ần sống những giây phút đã trôi đ i
[F#] Am# Dm# [B]
Giờ đây mìn h tôi với cây đàn, ngồi nhớ những ngày x ưa
Dm# C7#
Có ai nhìn t hấy, tình yêu đã xa tầm t ay
Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah
Danh sách hợp âm (Click để tắt)