1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Có những niềm riêng

Lê Tín Hương

Nguồn: saigonocean.com