1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Có những niềm riêng

Cuộn trang

Có những niềm riêng làm sao nói [C] hết Như mây như [C7] mưa như cát biển [F] khơi [A7] Có những niềm [Dm7] riêng làm sao ai [G] biết Như trăng trên [F] cao cách xa vời [C] vợi. [G7] Có những niềm riêng lệ vương khoé [C] mắt Như cây sau [C7] mưa long lanh giọt [F] sầu [A7] Có những niềm [Dm7] riêng làm tim thổn [G] thức Nên đôi môi [G7] xinh héo hon nụ [C] cười. [G7] Này niềm [C] riêng như [Em] nước vẫn đầy [A7] vơi [Dm7] Đâu đây vang [C7] vang tiếng buồn gọi [F] mời [A7] Ôi nỗi [Dm7] sầu đong chất [G] ngất Như một [A7] ngày như mọi [Dm7] ngày Như vạn [G7] ngày không thấy đổi [C] thaỵ. [G7] Có những niềm riêng lòng không muốn [C] nhớ Nhưng sao tâm [C7] tư cứ luôn mộng [F][A7] Có những niềm [Dm7] riêng gần như hơi [G] thở Nuôi ta cô [F] đơn nuôi ta đợi [C] chờ. [G7] Có những niềm riêng một đời dấu [C] kín Như rêu như [C7] rong đắm trong biển [F] khơi [A7] Có những niềm [Dm7] riêng một đời câm [G] nín Nên khi xuôi [G7] tay còn chút ngậm [C] ngùi.

Video hướng dẫn