1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cô ơi

Cuộn trang

[F] Em xa cách nơi [G] đây [E7] Bao năm rồi cô [Am] nhỉ [F] Sao vẫn thấy thân [G] quen [E7] Khi về lại mái [Am] trường. [F] Cô ơi nhớ em [G] không [E7] Người học trò năm [Am] ấy [F] Những lời dạy khi [G] xưa [E7] Theo em tận hôm [Am] nay. ĐK: [F] Nhớ quá tiếng cô [G] thầy [E7] Nhớ những ngày đến [Am] lớp [F] Tất cả những kỷ [G] niệm [E7] Dường như mới hôm [Am] qua. [F] Phấn trắng đã phủ [Dm] mờ [E7] Mái tóc bạc phơ [Am] ấy [F] Bỗng thấy có nỗi [G] buồn [E7] Nhoè những cánh phượng [Am] hồng.

Video hướng dẫn