highlight chords
				               [F]    [C]       [Bb]     [F]  
Tháng tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ 
      [Bb]        [F]   
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm 
    [Bb]     [Dm]   [Am]  
Có phải em là mùa thu Hà Nội 
      [Gm]       [C7]    [F]  
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm 
    [Bbm]     [C7]  
Có phải em mùa thu xưa 
      [C]     [Bb]      [F]  
Có bóng mùa thu thức ta lòng sang mùa 
      [Bb]            [F]   
Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn 
    [Bb]     [Dm]   [Am] 
Có phải em là mùa thu Hà Nội 
     [Gm]      [C7]   [F]  
Ngày sang thu anh lót lá em nằm 
     [Bbm]      [F]  
Bên trời xa sương gió bay 
 

   [Bb]     [F]        
Thôi thì có em đời ta hy vọng 
   [C7]        [Bb]    [F]  
Thôi thì có em sương khói môi mềm 
    [Bbm]        [Fm]  
Có phải em là mùa thu Hà Nội 
     [Bbm]   [Fm]     [Db]  
Nghe đâu đây lá ướt và mi xanh 
     [Bbm]            [C7]  
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông hát 
 

      [C]      [Bb]     [F]  
Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi 
      [Bb]            [F]  
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm 
    [Bb]     [Dm]   [Am]  
Có phải em là mùa thu Hà Nội 
     [Gm]     [C7]     [F]  
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về 
      [Bbm]   [F]  
Ôi mùa thu của ước mơ 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Có phải em là mùa thu Hà Nội

				               [F]    [C]       [Bb]     [F]  
Tháng tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ 
      [Bb]        [F]   
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm 
    [Bb]     [Dm]   [Am]  
Có phải em là mùa thu Hà Nội 
      [Gm]       [C7]    [F]  
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm 
    [Bbm]     [C7]  
Có phải em mùa thu xưa 
      [C]     [Bb]      [F]  
Có bóng mùa thu thức ta lòng sang mùa 
      [Bb]            [F]   
Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn 
    [Bb]     [Dm]   [Am] 
Có phải em là mùa thu Hà Nội 
     [Gm]      [C7]   [F]  
Ngày sang thu anh lót lá em nằm 
     [Bbm]      [F]  
Bên trời xa sương gió bay 
 

   [Bb]     [F]        
Thôi thì có em đời ta hy vọng 
   [C7]        [Bb]    [F]  
Thôi thì có em sương khói môi mềm 
    [Bbm]        [Fm]  
Có phải em là mùa thu Hà Nội 
     [Bbm]   [Fm]     [Db]  
Nghe đâu đây lá ướt và mi xanh 
     [Bbm]            [C7]  
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông hát 
 

      [C]      [Bb]     [F]  
Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi 
      [Bb]            [F]  
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm 
    [Bb]     [Dm]   [Am]  
Có phải em là mùa thu Hà Nội 
     [Gm]     [C7]     [F]  
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về 
      [Bbm]   [F]  
Ôi mùa thu của ước mơ 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com