1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Có phải em là mùa thu Hà Nội

Cuộn trang

[F] [C] [Bb] [F] Tháng tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ [Bb] [F] Từ độ người đi thương nhớ âm thầm [Bb] [Dm] [Am] Có phải em là mùa thu Hà Nội [Gm] [C7] [F] Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm [Bbm] [C7] Có phải em mùa thu xưa [C] [Bb] [F] Có bóng mùa thu thức ta lòng sang mùa [Bb] [F] Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn [Bb] [Dm] [Am] Có phải em là mùa thu Hà Nội [Gm] [C7] [F] Ngày sang thu anh lót lá em nằm [Bbm] [F] Bên trời xa sương gió bay [Bb] [F] Thôi thì có em đời ta hy vọng [C7] [Bb] [F] Thôi thì có em sương khói môi mềm [Bbm] [Fm] Có phải em là mùa thu Hà Nội [Bbm] [Fm] [Db] Nghe đâu đây lá ướt và mi xanh [Bbm] [C7] Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông hát [C] [Bb] [F] Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi [Bb] [F] Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm [Bb] [Dm] [Am] Có phải em là mùa thu Hà Nội [Gm] [C7] [F] Nghìn năm sau ta níu bóng quay về [Bbm] [F] Ôi mùa thu của ước mơ

Video hướng dẫn