Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Có phải em mùa thu Hà Nội

Cuộn trang

Tháng tám mùa [G] thu, lá [C] khởi vàng chưa [Bm] nhỉ Từ độ người [C] đi thương [D7] nhớ âm [G] thầm Có phải [C] em là mùa [Em] thu Hà [Bm] Nội Tuổi phong [Am] sương ta cũng [D7] gắng đi [G] tìm Có phải [Cm] em mùa thu [D7] xưa Có bóng mùa [G] thu thức [C] ta lòng sang [Bm] mùa Một ngày về [C] xuôi chân [D7] ghé Thăng Long [G] buồn Có phải [C] em là mùa [Em] thu Hà [Bm] Nội Ngày sang [Am] thu anh lót [D7] lá em [G] nằm Bên trời [Cm] xa sương tóc [G] bay. [C] Thôi thì có em đời [G] ta hy vọng [D7] Thôi thì có em sương khói môi [G] mềm Có phải [Cm] em là mùa [Gm] thu Hà [Eb] Nội Nghe đâu [Ab] đây lá [Gm] ướt và mi [Eb] xanh Nghe đâu [F#] đây hồn [Gm7] Trưng Vương sông [D7] hát. Có chắc mùa [G] thu lá [C] rơi vàng tiếng [Bm] gọi Lệ mừng gặp [C] nhau xôn [D7] xao phím dương [G] cầm Có phải [C] em là mùa [Em] thu Hà [Bm] Nội Nghìn năm [Am] sau ta níu [D7] bóng quay [G] về Ôi mùa thu [Cm] của ước [G] mơ.