1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Có phải em mùa thu hà nội

thơ Tô Như Châu - nhạc Trần Quang Lộc
Nguồn: saigonocean.com