1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cô Tấm ngày nay

Cuộn trang

[C] Quê hương chốn thanh [Em] bình Có [Dm] bầu trời xanh thắm [G] xanh Đồng [C] lúa thẳng cánh cò [Em] bay Lấp lánh cánh [Dm] diều mơ ước tuổi [G7] thơ. [C] Em ra chốn đô [Em] thành Xa [Dm] rời vòng tay mẹ [G] yêu Từ [C] nay giữa chốn phồn [Em] hoa Xa rời cánh [G7] diều mơ ước hôm [C] nào. Xa cánh [F] diều mơ ước tuổi [G7] thơ Nhớ thương những lời mẹ [C] ru Những [Dm] đêm trăng vàng sáng [G7] trong. [C] Mơ ước [F] thành cô Tấm ngày [G7] xưa Sớm hôm không ngại gian [C] khó Tiếng [Dm] chim oanh vàng thiết [G7] tha. [C] Em ra chốn đô [Em] thành Mong [Dm] thành cô Tấm ngày [G7] nay Từ [C] nay giữa chốn phồn [Em] hoa Lấp lánh cánh [G7] diều mơ ước hôm [C] nào.

Video hướng dẫn