highlight chords
				                [Gm]          
Em cỏ kh át anh mưa rào đầu hạ 
    [Cm]        [F]  
Cỏướt m ưa run rẫy cỏđang thì 
   [Gm]    [Cm]    [F]    [D7] 
Mưa r ào đến rồi đi ngơ n gác em s ợ 
    [Gm]           
Em cỏ kh át anh mưa rào nơi nào 
   [Cm]         [F]    [D7] 
Ngày n ắng cháy em chợt ch ợt thấy m ưa 
   [Gm]    [Cm]   [F]    [D7]  
Em ch ờ mãi cỏ xanh ngơ ngác ngơ ngác 
 

     [Gm]         
Hỏi gió gi ó bay, hỏi lá lá rơi 
           [Cm]         [F]     [D7]   
Hỏi theo làn mây bay b ay lửng lơ về phía chân trời v ời vợi 
    [Gm]         
Cỏ khát khát tiếng mưa rơi 
         [Gm]             
Người khát khát l ẽ sống khát tiếng yêu thôi 
     [Cm]        [F]     [D7] 
Tình yêu t ình yêu như cỏ khá t như cỏ k hát 
   [Gm]  
Cỏ khá t mưa 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cỏ và mưa

				                [Gm]          
Em cỏ kh át anh mưa rào đầu hạ 
    [Cm]        [F]  
Cỏướt m ưa run rẫy cỏđang thì 
   [Gm]    [Cm]    [F]    [D7] 
Mưa r ào đến rồi đi ngơ n gác em s ợ 
    [Gm]           
Em cỏ kh át anh mưa rào nơi nào 
   [Cm]         [F]    [D7] 
Ngày n ắng cháy em chợt ch ợt thấy m ưa 
   [Gm]    [Cm]   [F]    [D7]  
Em ch ờ mãi cỏ xanh ngơ ngác ngơ ngác 
 

     [Gm]         
Hỏi gió gi ó bay, hỏi lá lá rơi 
           [Cm]         [F]     [D7]   
Hỏi theo làn mây bay b ay lửng lơ về phía chân trời v ời vợi 
    [Gm]         
Cỏ khát khát tiếng mưa rơi 
         [Gm]             
Người khát khát l ẽ sống khát tiếng yêu thôi 
     [Cm]        [F]     [D7] 
Tình yêu t ình yêu như cỏ khá t như cỏ k hát 
   [Gm]  
Cỏ khá t mưa 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com