1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cỏ và mưa

Cuộn trang

[Gm] Em cỏ kh át anh mưa rào đầu hạ [Cm] [F] Cỏướt m ưa run rẫy cỏđang thì [Gm] [Cm] [F] [D7] Mưa r ào đến rồi đi ngơ n gác em s ợ [Gm] Em cỏ kh át anh mưa rào nơi nào [Cm] [F] [D7] Ngày n ắng cháy em chợt ch ợt thấy m ưa [Gm] [Cm] [F] [D7] Em ch ờ mãi cỏ xanh ngơ ngác ngơ ngác [Gm] Hỏi gió gi ó bay, hỏi lá lá rơi [Cm] [F] [D7] Hỏi theo làn mây bay b ay lửng lơ về phía chân trời v ời vợi [Gm] Cỏ khát khát tiếng mưa rơi [Gm] Người khát khát l ẽ sống khát tiếng yêu thôi [Cm] [F] [D7] Tình yêu t ình yêu như cỏ khá t như cỏ k hát [Gm] Cỏ khá t mưa

Video hướng dẫn