1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cỏ xót xa đưa

Cuộn trang

Trên đời [Am] người trổ nhánh hoang [Dm] vu Trên ngày [G] đi mọc cành lá [C] mù Những tim [Dm] đời đập lời hoang [E7] phế. Dưới mặt [Am] trời ngồi hát hôn [Dm] mê Dưới vòng [G] nôi mọc từng nấm [C] mộ Dưới chân [Dm] ngày cỏ [E7] xót xa [Am] đưa. Người đã đến và người sẽ [A7] về bên kia [Dm] núi Từng câu [G] nói là từng cánh [A7] buồm giong cuối [Dm] trời [G] Còn [C] lại tiếng cười [Dm] khóc [E7] giữa [Am] đời. Dưới ngọn đèn một bóng chim [Dm] qua Giữa đường [G] đi một người đứng [C] gọi Có biết [Dm] gì về ngày chưa [E7] tới. Những ngày [Am] ngồi rủ tóc âm [Dm] u Nghe tiền [G] thần về chào bóng [C] lạ Những mai [Dm] hồng ngồi [E7] nhớ thiên [Am] thu.

Video hướng dẫn