1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cõi buồn

Cuộn trang

Mùa thu nơi [Dm] đây Buồn [A7] hơn mùa thu Sài Gòn [Dm] nhiều Nhìn thu lá [Gm] bay Không thiết [C] tha giống Sài Gòn [F] nhiều Biết không [Gm] em biết không [Dm] em Mùa [A] thu nơi đây rất [Bb] buồn rất [Dm] buồn [Gm] [Dm] Trời mưa nơi [Dm] đây Buồn [A7] hơn trời mưa Sài Gòn [Dm] nhiều Giọt mưa hắt [Gm] hiu Như nhắc [C] ta nhớ Sài Gòn [F] nhiều Biết không [Gm] em biết không [Dm] em Tuổi [A] xanh cô đơn rất [Bb] buồn rất [Dm] buồn [Gm] [Dm] Hoàng hôn nơi [Dm] đây Nhạt [A7] hơn hoàng hôn Sài Gòn [Dm] nhiều Chiều ra biển [Gm] khơi Ta thấy [C] thương nhớ Sài Gòn [F] nhiều Biết không [Gm] em biết không [Dm] em Thời [A] gian khôn gian rất [Bb] buồn rất [Dm] buồn [Gm] [Dm] Ta muốn [Dm] kéo mặt trời lặn đàng [A7] Đông mọc đàng [D] Tây Ta muốn [F] giam thời [Bb] gian trong khám tù [A] đày Để không mất [A] nhau để mãi [Bb] mãi không mất [A] nhau Không mất [D] nhau trên đời [Gm] này Dù [A] là chỉ một phút [Dm] giây Màu trăng nơi [Dm] đây Đục [A7] hơn màu trăng Sài Gòn [Dm] nhiều Trời đêm lắm [Gm] sao Như khác [C] sao sáng Sài Gòn [F] nhiều Biết không [Gm] em biết không [Dm] em Ở [A] đây trăng sao rất [Bb] buồn rất [Dm] buồn.

Video hướng dẫn