highlight chords
Mùa thu nơi [Dm] đây 
Buồn [A7] hơn mùa thu Sài Gòn [Dm] nhiều 
Nhìn thu lá [Gm] bay 
Không thiết [C] tha giống Sài Gòn [F] nhiều 
Biết không [Gm] em biết không [Dm] em
Mùa [A] thu nơi đây rất [Bb] buồn rất [Dm] buồn [Gm] [Dm]
Trời mưa nơi [Dm] đây 
Buồn [A7] hơn trời mưa Sài Gòn [Dm] nhiều 
Giọt mưa hắt [Gm] hiu 
Như nhắc [C] ta nhớ Sài Gòn [F] nhiều 
Biết không [Gm] em biết không [Dm] em 
Tuổi [A] xanh cô đơn rất [Bb] buồn rất [Dm] buồn [Gm] [Dm]
Hoàng hôn nơi [Dm] đây 
Nhạt [A7] hơn hoàng hôn Sài Gòn [Dm] nhiều 
Chiều ra biển [Gm] khơi 
Ta thấy [C] thương nhớ Sài Gòn [F] nhiều 
Biết không [Gm] em biết không [Dm] em
Thời [A] gian khôn gian rất [Bb] buồn rất [Dm] buồn [Gm] [Dm]
Ta muốn [Dm] kéo mặt trời lặn đàng [A7] Đông mọc đàng [D] Tây 
Ta muốn [F] giam thời [Bb] gian trong khám tù [A] đày 
Để không mất [A] nhau để mãi [Bb] mãi không mất [A] nhau 
Không mất [D] nhau trên đời [Gm] này 
Dù [A] là chỉ một phút [Dm] giây 
Màu trăng nơi [Dm] đây 
Đục [A7] hơn màu trăng Sài Gòn [Dm] nhiều 
Trời đêm lắm [Gm] sao 
Như khác [C] sao sáng Sài Gòn [F] nhiều 
Biết không [Gm] em biết không [Dm] em
Ở [A] đây trăng sao rất [Bb] buồn rất [Dm] buồn.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cõi buồn

Anh Bằng
Mùa thu nơi [Dm] đây 
Buồn [A7] hơn mùa thu Sài Gòn [Dm] nhiều 
Nhìn thu lá [Gm] bay 
Không thiết [C] tha giống Sài Gòn [F] nhiều 
Biết không [Gm] em biết không [Dm] em
Mùa [A] thu nơi đây rất [Bb] buồn rất [Dm] buồn [Gm] [Dm]
Trời mưa nơi [Dm] đây 
Buồn [A7] hơn trời mưa Sài Gòn [Dm] nhiều 
Giọt mưa hắt [Gm] hiu 
Như nhắc [C] ta nhớ Sài Gòn [F] nhiều 
Biết không [Gm] em biết không [Dm] em 
Tuổi [A] xanh cô đơn rất [Bb] buồn rất [Dm] buồn [Gm] [Dm]
Hoàng hôn nơi [Dm] đây 
Nhạt [A7] hơn hoàng hôn Sài Gòn [Dm] nhiều 
Chiều ra biển [Gm] khơi 
Ta thấy [C] thương nhớ Sài Gòn [F] nhiều 
Biết không [Gm] em biết không [Dm] em
Thời [A] gian khôn gian rất [Bb] buồn rất [Dm] buồn [Gm] [Dm]
Ta muốn [Dm] kéo mặt trời lặn đàng [A7] Đông mọc đàng [D] Tây 
Ta muốn [F] giam thời [Bb] gian trong khám tù [A] đày 
Để không mất [A] nhau để mãi [Bb] mãi không mất [A] nhau 
Không mất [D] nhau trên đời [Gm] này 
Dù [A] là chỉ một phút [Dm] giây 
Màu trăng nơi [Dm] đây 
Đục [A7] hơn màu trăng Sài Gòn [Dm] nhiều 
Trời đêm lắm [Gm] sao 
Như khác [C] sao sáng Sài Gòn [F] nhiều 
Biết không [Gm] em biết không [Dm] em
Ở [A] đây trăng sao rất [Bb] buồn rất [Dm] buồn.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com