highlight chords
(Điệu: Boston, Nâng cao)
-----------
Dạo đầu: 
[Dm] [Am] [E7] [Am]
-----------
[Am]Hear the music of the waters
[Dm]Vows of tender passion [Am]sighing
[F]Like thy heart [Dm6]to which [Am]go flying
[Dm6]All my thoughts [E7]in [Am]wakeful dream
[A]See the lovely dewy [Bm7]garden
[E7]Breathing orange[E7/5+] perfumed[A] greeting
Nought can set my [F#m]heart a [Bm]beating
[E7]Like the fragrance[E7/5+] of[A] its bloom
Now I hear that thou [Bm7]must leave me
Thou and I must[C#7] soon [F#m]be parted
[F]Canst thou leave me [Dm6]broken [A]hearted
[Dm6]Wilt thou [E7]never more [Am]return
Then say not [Bm7]good-bye
[E7]Come back again [Am]beloved
[Dm]Back to [Am]Sorrento 
[E7]Or I must [Am]die
----------
[Am]Sunlight dances on the sea
[Dm]Tender thoughts occur to [Am]me
[F]I have often [Dm6]seen your [Am]eyes
[Dm6]In the nighttime [E7]when I [Am]dream
[A]When I pass a garden [Bm7]fair
[E7]And the scent is in the [A]air
In my mind a [F#m]dream [Bm]awakes
[E7]And my heart [E7/5+]begins to [A]break
But you said goodbye to [Bm7]me
Now all I can [C#7]do is [F#m]grieve
[F]Can it be that [Dm6]you [A]forgot?
[Dm6]Darling for [E7]get me [Am]not!
Please don't say [Bm7]farewell
[E7]And leave this heart that's [Am]broken
[Dm]Come back to [Am]Sorrento
[E7]So I can [Am]mend
----------
Kết thúc như dạo đầu hoặc tự biến tấu
----------
Tìm hiểu và kết hợp: VDB, Đây là bản tiếng Anh được Claude dịch từ bản Itaia (1902) của De Curtis
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Come Back To Sorrento

Claude
(Điệu: Boston, Nâng cao)
-----------
Dạo đầu: 
[Dm] [Am] [E7] [Am]
-----------
[Am]Hear the music of the waters
[Dm]Vows of tender passion [Am]sighing
[F]Like thy heart [Dm6]to which [Am]go flying
[Dm6]All my thoughts [E7]in [Am]wakeful dream
[A]See the lovely dewy [Bm7]garden
[E7]Breathing orange[E7/5+] perfumed[A] greeting
Nought can set my [F#m]heart a [Bm]beating
[E7]Like the fragrance[E7/5+] of[A] its bloom
Now I hear that thou [Bm7]must leave me
Thou and I must[C#7] soon [F#m]be parted
[F]Canst thou leave me [Dm6]broken [A]hearted
[Dm6]Wilt thou [E7]never more [Am]return
Then say not [Bm7]good-bye
[E7]Come back again [Am]beloved
[Dm]Back to [Am]Sorrento 
[E7]Or I must [Am]die
----------
[Am]Sunlight dances on the sea
[Dm]Tender thoughts occur to [Am]me
[F]I have often [Dm6]seen your [Am]eyes
[Dm6]In the nighttime [E7]when I [Am]dream
[A]When I pass a garden [Bm7]fair
[E7]And the scent is in the [A]air
In my mind a [F#m]dream [Bm]awakes
[E7]And my heart [E7/5+]begins to [A]break
But you said goodbye to [Bm7]me
Now all I can [C#7]do is [F#m]grieve
[F]Can it be that [Dm6]you [A]forgot?
[Dm6]Darling for [E7]get me [Am]not!
Please don't say [Bm7]farewell
[E7]And leave this heart that's [Am]broken
[Dm]Come back to [Am]Sorrento
[E7]So I can [Am]mend
----------
Kết thúc như dạo đầu hoặc tự biến tấu
----------
Tìm hiểu và kết hợp: VDB, Đây là bản tiếng Anh được Claude dịch từ bản Itaia (1902) của De Curtis

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com