highlight chords
1. If my [G] life gets like a jigsaw
[C] With the pieces out of [G] place
Come on [D7] over
Put a smile back on my [G] face
2. And if [G] all my bad days came at once
[C] You would know just what to [G] do
Come on [D7] over
Baby, you would see me [G] through.
Chorus: And [C] if you think I [D7] need you
Come on [G] o-[C] ver
Bring your love a-[G] round
You can [Bm] dry away my [Am] tears [D7] 
And [C] if you think I [D7] need you
Come on [G] o-[C] ver lay your body [G] down
You [Bm] know I will be [Am] here
[D7] So bring your love a-[G] round
Bridge: [G] When I cannot see in front of me
[C] And I know my darkest [G] day
Come on [D7] over you can take it all a-[G] way.
* [G] If you think if you [C] think I [G] need you [C] come on [G] over.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Come on over

Bee Gees
1. If my [G] life gets like a jigsaw
[C] With the pieces out of [G] place
Come on [D7] over
Put a smile back on my [G] face
2. And if [G] all my bad days came at once
[C] You would know just what to [G] do
Come on [D7] over
Baby, you would see me [G] through.
Chorus: And [C] if you think I [D7] need you
Come on [G] o-[C] ver
Bring your love a-[G] round
You can [Bm] dry away my [Am] tears [D7] 
And [C] if you think I [D7] need you
Come on [G] o-[C] ver lay your body [G] down
You [Bm] know I will be [Am] here
[D7] So bring your love a-[G] round
Bridge: [G] When I cannot see in front of me
[C] And I know my darkest [G] day
Come on [D7] over you can take it all a-[G] way.
* [G] If you think if you [C] think I [G] need you [C] come on [G] over.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com