highlight chords
capo ngan 5[C]Một khi hết [Em]tiền
Một khi đói [Am]mềm.
Một khi lớn [G]nhiều.
Một khi lo [C]lắng.
Một khi thất [Em]vọng.
Một khi khác [Am]buồn
Một khi nhớ [G]nhà.
Là ta sẽ [C]về.[C7]
[F]Về mẹ cha đón [Em]mừng.
[Dm7]Về bữa cơm bình [C]yên.[C7]
[F]Về để ta thấy [Em]mình dường như bé [Dm7]lại, về nơi ta khôn [G]lớn.
[F]Về vòng tay ấm[Em] nồng.
[Dm7]Về thắp lên niềm [C]tin.[C7]
[F]Về cười vui với [Em]đời, buồn đau xếp [Dm7]lại, [G]giấc mơ trào[C] dâng.
[F]Dẫu có khi mải [G]mê ngoài kia ta [Em]mãi cuốn theo bao nhiêu [Am]muộn phiền, [Dm7]hãy tìm về với những kỷ niệm thân [G]thương ấm áp.
[F]Về mẹ cha đón [Em]mừng.
[Dm7]Về bữa cơm bình [C]yên.[C7]
[F]Về để ta thấy [Em]mình dường như bé [Dm7]lại, về nơi ta khôn [G]lớn.
[F]Về vòng tay ấm[Em] nồng.
[Dm7]Về thắp lên niềm [C]tin.[C7]
[F]Về cười vui với [Em]đời, buồn đau xếp [Dm7]lại, [G]giấc mơ trào[C] dâng.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Coming Home Về Nhà Thôi

Tăng Nhật Tuệ
capo ngan 5[C]Một khi hết [Em]tiền
Một khi đói [Am]mềm.
Một khi lớn [G]nhiều.
Một khi lo [C]lắng.
Một khi thất [Em]vọng.
Một khi khác [Am]buồn
Một khi nhớ [G]nhà.
Là ta sẽ [C]về.[C7]
[F]Về mẹ cha đón [Em]mừng.
[Dm7]Về bữa cơm bình [C]yên.[C7]
[F]Về để ta thấy [Em]mình dường như bé [Dm7]lại, về nơi ta khôn [G]lớn.
[F]Về vòng tay ấm[Em] nồng.
[Dm7]Về thắp lên niềm [C]tin.[C7]
[F]Về cười vui với [Em]đời, buồn đau xếp [Dm7]lại, [G]giấc mơ trào[C] dâng.
[F]Dẫu có khi mải [G]mê ngoài kia ta [Em]mãi cuốn theo bao nhiêu [Am]muộn phiền, [Dm7]hãy tìm về với những kỷ niệm thân [G]thương ấm áp.
[F]Về mẹ cha đón [Em]mừng.
[Dm7]Về bữa cơm bình [C]yên.[C7]
[F]Về để ta thấy [Em]mình dường như bé [Dm7]lại, về nơi ta khôn [G]lớn.
[F]Về vòng tay ấm[Em] nồng.
[Dm7]Về thắp lên niềm [C]tin.[C7]
[F]Về cười vui với [Em]đời, buồn đau xếp [Dm7]lại, [G]giấc mơ trào[C] dâng.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com