1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Coming Home Về Nhà Thôi

Cuộn trang

capo ngan 5[C]Một khi hết [Em]tiền Một khi đói [Am]mềm. Một khi lớn [G]nhiều. Một khi lo [C]lắng. Một khi thất [Em]vọng. Một khi khác [Am]buồn Một khi nhớ [G]nhà. Là ta sẽ [C]về.[C7] [F]Về mẹ cha đón [Em]mừng. [Dm7]Về bữa cơm bình [C]yên.[C7] [F]Về để ta thấy [Em]mình dường như bé [Dm7]lại, về nơi ta khôn [G]lớn. [F]Về vòng tay ấm[Em] nồng. [Dm7]Về thắp lên niềm [C]tin.[C7] [F]Về cười vui với [Em]đời, buồn đau xếp [Dm7]lại, [G]giấc mơ trào[C] dâng. [F]Dẫu có khi mải [G]mê ngoài kia ta [Em]mãi cuốn theo bao nhiêu [Am]muộn phiền, [Dm7]hãy tìm về với những kỷ niệm thân [G]thương ấm áp. [F]Về mẹ cha đón [Em]mừng. [Dm7]Về bữa cơm bình [C]yên.[C7] [F]Về để ta thấy [Em]mình dường như bé [Dm7]lại, về nơi ta khôn [G]lớn. [F]Về vòng tay ấm[Em] nồng. [Dm7]Về thắp lên niềm [C]tin.[C7] [F]Về cười vui với [Em]đời, buồn đau xếp [Dm7]lại, [G]giấc mơ trào[C] dâng.

Video hướng dẫn