highlight chords
Refrain: 
Comme [A] lui sa-[E] voir dresser la [F#m] ta-[F#m7] ble 
Comme [D] lui nou-[Dbm] er le tab-[Bm] lier 
Se le-[E] ver chaque jour et ser-[C#] ver par a-[F#m] mour 
[D] Com-[E] me [Asus4] lui [A].

1 . Of-[F#m] frir le [D] pain de sa pa-[E] ro-[C#m] le 
Aux [D] gens qui ont [G#7] faim de Bon-[C#] heur 
[F#7] Être pour [Bm] eux des [E] signes du royau-[A] me
[D] Au milieu [Bm] de notre [E] monde 

2 . Of-[F#m] frir le [D] pain de sa pre- [E] sen-[C#m] ce 
Aux [D] gens qui ont [G#7] faim d'être ai-[C#] més 
[F#7] Être pour [Bm] eux des [E] signes d'espé-[A] rance
[D] Au milieu [Bm] de notre [E] monde 

3. Of-[F#m] frir le [D] pain de sa pro-[E] mes-[C#m] se 
Aux [D] gens qui ont [G#7] faim d'ave-[C#] nir 
[F#7] Être pour [Bm] eux des [E] signes de ten-[A] dresse
[D] Au milieu [Bm] de notre [E] monde 

4. Of-[F#m] frir le [D] pain de chaque [E] cè-[C#m] ne
Aux [D] gens qui ont [G#7] faim dans leur [C#] cœur 
[F#7] Être pour [Bm] eux des [E] signes d'é-[A] vangile
[D] Au milieu [Bm] de notre [E] monde 
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Comme lui

Robert Lebel
Refrain: 
Comme [A] lui sa-[E] voir dresser la [F#m] ta-[F#m7] ble 
Comme [D] lui nou-[Dbm] er le tab-[Bm] lier 
Se le-[E] ver chaque jour et ser-[C#] ver par a-[F#m] mour 
[D] Com-[E] me [Asus4] lui [A].

1 . Of-[F#m] frir le [D] pain de sa pa-[E] ro-[C#m] le 
Aux [D] gens qui ont [G#7] faim de Bon-[C#] heur 
[F#7] Être pour [Bm] eux des [E] signes du royau-[A] me
[D] Au milieu [Bm] de notre [E] monde 

2 . Of-[F#m] frir le [D] pain de sa pre- [E] sen-[C#m] ce 
Aux [D] gens qui ont [G#7] faim d'être ai-[C#] més 
[F#7] Être pour [Bm] eux des [E] signes d'espé-[A] rance
[D] Au milieu [Bm] de notre [E] monde 

3. Of-[F#m] frir le [D] pain de sa pro-[E] mes-[C#m] se 
Aux [D] gens qui ont [G#7] faim d'ave-[C#] nir 
[F#7] Être pour [Bm] eux des [E] signes de ten-[A] dresse
[D] Au milieu [Bm] de notre [E] monde 

4. Of-[F#m] frir le [D] pain de chaque [E] cè-[C#m] ne
Aux [D] gens qui ont [G#7] faim dans leur [C#] cœur 
[F#7] Être pour [Bm] eux des [E] signes d'é-[A] vangile
[D] Au milieu [Bm] de notre [E] monde 

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com