highlight chords
1. [D] Don't know what to say now 
[C] Don't know [G] where to start
[D] Don't know how to handle 
A [C] complicated [G] heart
[C] You tell me you are [Em] leaving [D] 
[C] But I just have [G] to say 
[Am] Before you [D] throw it [C] all a-[G] way 
Chorus: Even if you [C] want to [D] go [G] alone
I will be [C] waiting when you'[D]-re comin' [Em] home [D] 
If you need [C] someone to [D] ease the [G] pain
You can lean on me, my [C] love will [D] still re-[G] main 
2. [D] Don't know what you\'re thinkin'
[C] To me it seems [G] quite tough
[D] To all the conversation
When [C] words are not e-[G] nough
If this [C] is your [Em] decision [D]
[C] And there's nothing [G] I can do, oh yeah
[Am] I can only [D] say to [G] you
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Complicated heart

Michael Learns to Rock
1. [D] Don't know what to say now 
[C] Don't know [G] where to start
[D] Don't know how to handle 
A [C] complicated [G] heart
[C] You tell me you are [Em] leaving [D] 
[C] But I just have [G] to say 
[Am] Before you [D] throw it [C] all a-[G] way 
Chorus: Even if you [C] want to [D] go [G] alone
I will be [C] waiting when you'[D]-re comin' [Em] home [D] 
If you need [C] someone to [D] ease the [G] pain
You can lean on me, my [C] love will [D] still re-[G] main 
2. [D] Don't know what you\'re thinkin'
[C] To me it seems [G] quite tough
[D] To all the conversation
When [C] words are not e-[G] nough
If this [C] is your [Em] decision [D]
[C] And there's nothing [G] I can do, oh yeah
[Am] I can only [D] say to [G] you

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com