1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cơn bão nghiêng đêm

Cuộn trang

Cơn bão nghiêng [G] đêm, cây gãy, cành bay [Em] lá Anh nắm tay [Am] em qua đường cho khỏi [G] ngã [D7] Ta đã yêu [G] nhau, thề mãi mãi bên nhau cơ [C] mà? Anh bỗng ra [D7] đi, anh ra đi vội [G] vã Cơn bão nghiêng [D7] đêm, anh quên em thật [G] sao? [D7] Giờ bão đã tan [G] rồi, hàng cây ngã xanh xanh trở [Em] lại Nhưng anh đã xa [Am] rồi, cơn bão lòng em thổi [D7] mãi Giờ [G] bão đã tan đi thật [C] xa, trời cao ngắt xanh xanh hiền [Em] hoà Nhưng anh đã [Am] xa rồi, cơn bão lòng em thổi [D7] mãi, không [G] nguôi

Video hướng dẫn