1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cơn buồn thức dậy

Phạm Vĩnh Sơn - Ý thơ: Xuân Bích

Nguồn: thanhcavietnam.net