1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con cần đến Chúa

Lm. Nguyễn Hùng Cường
Nguồn: thanhcavietnam.net