highlight chords
Con cào [C] cào có cái [F] cánh xanh [C] xanh
Nó [F] bay rất [C] nhanh từ lùm cây sang bụi [Am] cỏ
Con cào [C] cào rất thích thể [Dm] thao
Nên mới bay [G] nhanh với [F] nhảy rất [C] cao.
Muốn khoẻ [C] đẹp thì phải tập thể [G] thao
Ai muốn khoẻ [G7] đẹp thì phải tập thể [C] thao
Muốn khoẻ [C] đẹp thì phải tập thể [G] thao
Ai muốn khoẻ [G7] đẹp thì phải tập thể [C] thao.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con cào cào

Khánh Vinh
Con cào [C] cào có cái [F] cánh xanh [C] xanh
Nó [F] bay rất [C] nhanh từ lùm cây sang bụi [Am] cỏ
Con cào [C] cào rất thích thể [Dm] thao
Nên mới bay [G] nhanh với [F] nhảy rất [C] cao.
Muốn khoẻ [C] đẹp thì phải tập thể [G] thao
Ai muốn khoẻ [G7] đẹp thì phải tập thể [C] thao
Muốn khoẻ [C] đẹp thì phải tập thể [G] thao
Ai muốn khoẻ [G7] đẹp thì phải tập thể [C] thao.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com