1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con cào cào

Cuộn trang

Con cào [C] cào có cái [F] cánh xanh [C] xanh Nó [F] bay rất [C] nhanh từ lùm cây sang bụi [Am] cỏ Con cào [C] cào rất thích thể [Dm] thao Nên mới bay [G] nhanh với [F] nhảy rất [C] cao. Muốn khoẻ [C] đẹp thì phải tập thể [G] thao Ai muốn khoẻ [G7] đẹp thì phải tập thể [C] thao Muốn khoẻ [C] đẹp thì phải tập thể [G] thao Ai muốn khoẻ [G7] đẹp thì phải tập thể [C] thao.

Video hướng dẫn