1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Còn có bao ngày

Cuộn trang

Đêm ta [F] nằm bóng [C] tối che [F] ngang Đêm ta [C] nằm nghe tiếng trăm [F] năm [C] Gọi thì [Bb] thầm, [F] gọi thì [Dm] thầm, [Gm] gọi thì [C] thầm Đêm nghe [F] trời như [C] hú như [F] than Ta nghe [C] đời như có như [F] không [C] Còn lại [Bb] mình [F] đời bồng [Dm] bềnh [C] đời buồn [F] tênh. Còn [F] đây có bao ngày còn ta cứ vui [C] chơi Rồi mai sẽ ra đi dù nhớ thương con [F] người Còn [F] đây những đêm này còn em hãy yêu [C] tôi Đời đốt nến chia phôi dù nhớ thương cũng [F] hoài. [Am] Trong cuộc bể [Dm] dâu Ôi trăm ngày phố [Bb][C] Cũng trôi [F] theo [Am] Trong hội trần [Dm] gian Bao nhiêu ngày yêu [Gm] dấu Cũng không [C] còn. [F] Từng dòng nước mắt sẽ [Bb] nhớ thương cho đời [F] Từng dòng nước [Dm] mắt sẽ [Gm] tiếc cho ngày [C] vui [F] Người người yêu nhau đã [Bb] mất nhau trong đời [F] Một ngày tăm [Gm] tối khép [C] nghìn sớm [F] mai.

Video hướng dẫn