1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Còn có bao ngày

Trịnh Công Sơn
Còn có bao ngày
Nguồn: hopamviet.com