1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con có một Tổ quốc

Ninh Doãn Hùng - Thơ: ĐHY. Nguyễn Văn Thuận
Nguồn: thanhcavietnam.net