highlight chords
[Em] Con cò, mày đi ăn [Am] đêm
Mày [C] đi ăn đêm, sao [G] đi một mình
[Em] Một mình lầm lũi [G] canh ba thức giấc 
[D] Trong đêm khuya vắng một mình [Em] lầm lũi thân cò
Được một con tôm [G] đôi ba con tép 
[Am] Đêm nay không thấy có con cá [G] nào
[Em] Cò ơi cò hỡi thôi đi [G] về đi 
[D] Đêm qua cũng thế [Am] đêm nay cũng thế [Em] cò ơi
Lặn lội cả đêm thương cho đàn [D] con 
Đêm khuya vẫn thức [Am] đợi mẹ về mới [G] yên lòng
Ới [F] a cò [Em] ơi thôi [Am] về cò [B7] ơi
Kìa [Em] có cơn giông ập đến rồi
Sấm [Am] đầu mùa rụng [G] vang trời
Đón cơn [Am] mưa đầu tiên về để ngày [C] mai
Nhìn đàn cò [Em] trắng ở đầu vượt [G] gió 
Sải rộng [Am] cánh bay bay về phía [C] chân trời
Bầu trời rộng [Em] lớn, lòng người rộng [G] lắm
Đàn cò vút [Am] lên, bay về phía mặt [C] trời
[Em] Cò ơi, [D] thương những đêm lắm [G] bùn lem
Để [Am] sáng nay khi mặt trời [C] thức giấc 
Lại [D] khát khao [G] bay lên lại [Am] bay lên (Cò [Em] hỡi)
Cò [Em] ơi, cò ơi …….
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con cò

Lưu Hà An
[Em] Con cò, mày đi ăn [Am] đêm
Mày [C] đi ăn đêm, sao [G] đi một mình
[Em] Một mình lầm lũi [G] canh ba thức giấc 
[D] Trong đêm khuya vắng một mình [Em] lầm lũi thân cò
Được một con tôm [G] đôi ba con tép 
[Am] Đêm nay không thấy có con cá [G] nào
[Em] Cò ơi cò hỡi thôi đi [G] về đi 
[D] Đêm qua cũng thế [Am] đêm nay cũng thế [Em] cò ơi
Lặn lội cả đêm thương cho đàn [D] con 
Đêm khuya vẫn thức [Am] đợi mẹ về mới [G] yên lòng
Ới [F] a cò [Em] ơi thôi [Am] về cò [B7] ơi
Kìa [Em] có cơn giông ập đến rồi
Sấm [Am] đầu mùa rụng [G] vang trời
Đón cơn [Am] mưa đầu tiên về để ngày [C] mai
Nhìn đàn cò [Em] trắng ở đầu vượt [G] gió 
Sải rộng [Am] cánh bay bay về phía [C] chân trời
Bầu trời rộng [Em] lớn, lòng người rộng [G] lắm
Đàn cò vút [Am] lên, bay về phía mặt [C] trời
[Em] Cò ơi, [D] thương những đêm lắm [G] bùn lem
Để [Am] sáng nay khi mặt trời [C] thức giấc 
Lại [D] khát khao [G] bay lên lại [Am] bay lên (Cò [Em] hỡi)
Cò [Em] ơi, cò ơi …….

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com