1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con còn nhớ mãi

Cuộn trang

1. [Em] Con còn nhớ mãi chuyện một đêm [Am] thâu trong vườn [Em] dầu Chúa [G] quỳ nguyện [Em] cầu đôi mắt âu [G] sầu [Em] Con còn nhớ mãi, [C] con còn nhớ [G] mãi Chuyện một đêm [Am] thâu, câu chuyện [B7] tình đầy bao thương [Em] đau. [Em] Ngài, Ngài quỳ [G] đó ngước mắt lên [Am] cao Yêu thương dạt [Em] dào, con tim nghẹn [Am] ngào Đôi môi thì [G] thào nguyện [Em] cầu cùng Thiên Chúa [B7] Cha [Em] Được thì hãy [G] cất chén đắng xa [Am] con Nhưng xin một [Em] lòng tuân theo lệnh [Am] Người Có ý tiền [G] định từ ngàn [B7] đời, Cha hỡi, Cha [Em] ơi. 2. [Em] Con còn nhớ mãi ngọn đồi [Am] Canvê trong chiều [Em] hè Chúa [G] chịu tàn [Em] hơi mang gánh cho [G] đời [Em] Con còn nhớ mãi, [C] con còn nhớ [G] mãi Một chiều giăng [Am] mây, ôi một [B7] chiều buồn đau cô [Em] liêu. [Em] Rồi trời mù [G] tối, Chúa ngước lên [Am] cao Yêu thương dạt [Em] dào, con tim nghẹn [Am] ngào Đôi môi thì [G] thào nguyện [Em] cầu cùng Thiên Chúa [B7] Cha [Em] Người, Người [G] hỡi giúp sức cho [Am] con Thân con mỏi [Em] mòn, hơi con chẳng [Am] còn Sao Cha lại [G] đành bỏ [B7] con, Cha hỡi, Cha [Em] ơi. 3. [Em] Con còn nhớ mãi thập hình trên [Am] ai trên mình [Em] Ngài Chúa [G] vì tình [Em] thương đi hết con [G] đường [Em] Con còn nhớ mãi [C] con còn nhớ [G] mãi Tình Ngài không [Am] phai trong tâm [B7] hồn tình cha yêu [Em] con. [Em] Đường đời trần [G] thế giữa chốn u [Am] mê Thân con hèn [Em] mọn nhưng xin được [Am] chọn Thánh giá là [G] đường đời [Em] con và cương quyết [B7] đi [Em] Ngài, Ngài [G] hỡi giúp sức cho [Am] con Đi cho trọn [Em] đường xin Cha đừng [Am] đành Xin Cha đừng [G] đành bỏ [B7] con Cha hỡi Cha [Em] ơi.

Video hướng dẫn