1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con của Mẹ Maria

Gm. Giuse Nguyễn Văn Yến - Thơ: Phan Sang
Nguồn: thanhcavietnam.net