highlight chords
Gió thổi thì [Am] thầm, mưa bay lâm râm
Ai chờ con [Dm] đò trên dòng sông [Em] vắng
Ai khóc tỉ tê trên dòng Trường [Am] Giang
Ðò sang [Am] ngang dưới trăng [Dm] vàng
Gió thu hiu [Em] hắt nức lên từng [Am] cơn.
Nặng [Am] nề một chiếc thuyền [Dm] con
Âm [Em] thầm chở mấy vong hồn qua [Am] sông
Trăng [Am] lên, mây thanh sao trăng đẹp thế [Dm] này
Mà trên sông [Em] vắng [G] con đò cay [C] đắng đưa xác [Em] người về [Am] đâu.
Ô [Am] hô ô hô con ơi mười mấy tuổi [Dm] đầu
Vì [Em] chưng đói rét ngậm sầu thác [Am] oan
Trong cơn heo [Am] may ai chua cay ai thương vay ai nức nở thế [Dm] này
Mà trên sông [Em] vắng [G] con đò cay [C] đắng đưa xác [Em] người lầm [Am] than.
Ôi [Am] trăng, ôi mây, ôi nhân [Dm] loại
Sương chiều buông [Am] xuống [Dm] trên dòng sông [Em] vắng [G]
Con đò cay [C] đắng đưa xác [Em] người về [Am] đâu.
Chôn đi [Am] đâu chôn đi đâu lũ oan [Dm] hồn
Trôi về [Am] đâu, con đò [Em] xác lấp vào [G] đâu [C] nỗi niềm [Am] thương.
Mang [Am] mang trong mây tan phiêu linh có một [Dm] bóng [Em] ông [Am] già
Tay chèo, tay [Em] lái, lòng buồn tê [Am] tái đem [E7] chôn đàn [Am] con
Chôn đi [Am] đâu, chôn đi đâu đám thân [Dm] tàn
Trôi về [Am] đâu, con đò [Em] xác, lấp vào [G] đâu [E7] nỗi niềm [Am] thương.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con đò đưa xác

Ngọc Bích
Gió thổi thì [Am] thầm, mưa bay lâm râm
Ai chờ con [Dm] đò trên dòng sông [Em] vắng
Ai khóc tỉ tê trên dòng Trường [Am] Giang
Ðò sang [Am] ngang dưới trăng [Dm] vàng
Gió thu hiu [Em] hắt nức lên từng [Am] cơn.
Nặng [Am] nề một chiếc thuyền [Dm] con
Âm [Em] thầm chở mấy vong hồn qua [Am] sông
Trăng [Am] lên, mây thanh sao trăng đẹp thế [Dm] này
Mà trên sông [Em] vắng [G] con đò cay [C] đắng đưa xác [Em] người về [Am] đâu.
Ô [Am] hô ô hô con ơi mười mấy tuổi [Dm] đầu
Vì [Em] chưng đói rét ngậm sầu thác [Am] oan
Trong cơn heo [Am] may ai chua cay ai thương vay ai nức nở thế [Dm] này
Mà trên sông [Em] vắng [G] con đò cay [C] đắng đưa xác [Em] người lầm [Am] than.
Ôi [Am] trăng, ôi mây, ôi nhân [Dm] loại
Sương chiều buông [Am] xuống [Dm] trên dòng sông [Em] vắng [G]
Con đò cay [C] đắng đưa xác [Em] người về [Am] đâu.
Chôn đi [Am] đâu chôn đi đâu lũ oan [Dm] hồn
Trôi về [Am] đâu, con đò [Em] xác lấp vào [G] đâu [C] nỗi niềm [Am] thương.
Mang [Am] mang trong mây tan phiêu linh có một [Dm] bóng [Em] ông [Am] già
Tay chèo, tay [Em] lái, lòng buồn tê [Am] tái đem [E7] chôn đàn [Am] con
Chôn đi [Am] đâu, chôn đi đâu đám thân [Dm] tàn
Trôi về [Am] đâu, con đò [Em] xác, lấp vào [G] đâu [E7] nỗi niềm [Am] thương.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com