1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con đò đưa xác

Cuộn trang

Gió thổi thì [Am] thầm, mưa bay lâm râm Ai chờ con [Dm] đò trên dòng sông [Em] vắng Ai khóc tỉ tê trên dòng Trường [Am] Giang Ðò sang [Am] ngang dưới trăng [Dm] vàng Gió thu hiu [Em] hắt nức lên từng [Am] cơn. Nặng [Am] nề một chiếc thuyền [Dm] con Âm [Em] thầm chở mấy vong hồn qua [Am] sông Trăng [Am] lên, mây thanh sao trăng đẹp thế [Dm] này Mà trên sông [Em] vắng [G] con đò cay [C] đắng đưa xác [Em] người về [Am] đâu. Ô [Am] hô ô hô con ơi mười mấy tuổi [Dm] đầu Vì [Em] chưng đói rét ngậm sầu thác [Am] oan Trong cơn heo [Am] may ai chua cay ai thương vay ai nức nở thế [Dm] này Mà trên sông [Em] vắng [G] con đò cay [C] đắng đưa xác [Em] người lầm [Am] than. Ôi [Am] trăng, ôi mây, ôi nhân [Dm] loại Sương chiều buông [Am] xuống [Dm] trên dòng sông [Em] vắng [G] Con đò cay [C] đắng đưa xác [Em] người về [Am] đâu. Chôn đi [Am] đâu chôn đi đâu lũ oan [Dm] hồn Trôi về [Am] đâu, con đò [Em] xác lấp vào [G] đâu [C] nỗi niềm [Am] thương. Mang [Am] mang trong mây tan phiêu linh có một [Dm] bóng [Em] ông [Am] già Tay chèo, tay [Em] lái, lòng buồn tê [Am] tái đem [E7] chôn đàn [Am] con Chôn đi [Am] đâu, chôn đi đâu đám thân [Dm] tàn Trôi về [Am] đâu, con đò [Em] xác, lấp vào [G] đâu [E7] nỗi niềm [Am] thương.

Video hướng dẫn