1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con Đường Giê-su

Cuộn trang

[Em]Giữa cuộc đời trăm [C]vạn nẻo đường [Bm]xin chọn con đường [Em]yêu thương [G]Đường yêu thương cho ta găp nhau cùng chung bước đến an [B]vui [Em]Chấp nhận [Am]nhau dù [D]khác biệt [G]nhau [Bm]để không còn xa [Em]nhiều [Em]Sống gần [Am]nhau và [D]sống vì [G]nhau [Bm]giúp nhau qua khổ [Em]đau. [G]Đường mới theo giê-su ta đi về [E7]khắp đất [Am]trời [D]Đời tươi [B7/D#]trong giê-su bên nhau phục [Em]vụ vui [G]sống [G]Hạnh phúc [E7]qua giê-su ta yêu và [Am]được yêu mãi [C]Gởi yêu thương [D7]vững đôi [G]chân [B7]ta bước đi mỗi [Em]ngày.

Video hướng dẫn