highlight chords
[Em]Giữa cuộc đời trăm [C]vạn nẻo đường [Bm]xin chọn con đường [Em]yêu thương
[G]Đường yêu thương cho ta găp nhau cùng chung bước đến an [B]vui
[Em]Chấp nhận [Am]nhau dù [D]khác biệt [G]nhau [Bm]để không còn xa [Em]nhiều
[Em]Sống gần [Am]nhau và [D]sống vì [G]nhau [Bm]giúp nhau qua khổ [Em]đau.
[G]Đường mới theo giê-su ta đi về [E7]khắp đất [Am]trời
[D]Đời tươi [B7/D#]trong giê-su bên nhau phục [Em]vụ vui [G]sống
[G]Hạnh phúc [E7]qua giê-su ta yêu và [Am]được yêu mãi
[C]Gởi yêu thương [D7]vững đôi [G]chân [B7]ta bước đi mỗi [Em]ngày.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con Đường Giê-su

Nhóm Lửa Hồng
[Em]Giữa cuộc đời trăm [C]vạn nẻo đường [Bm]xin chọn con đường [Em]yêu thương
[G]Đường yêu thương cho ta găp nhau cùng chung bước đến an [B]vui
[Em]Chấp nhận [Am]nhau dù [D]khác biệt [G]nhau [Bm]để không còn xa [Em]nhiều
[Em]Sống gần [Am]nhau và [D]sống vì [G]nhau [Bm]giúp nhau qua khổ [Em]đau.
[G]Đường mới theo giê-su ta đi về [E7]khắp đất [Am]trời
[D]Đời tươi [B7/D#]trong giê-su bên nhau phục [Em]vụ vui [G]sống
[G]Hạnh phúc [E7]qua giê-su ta yêu và [Am]được yêu mãi
[C]Gởi yêu thương [D7]vững đôi [G]chân [B7]ta bước đi mỗi [Em]ngày.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com