1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con đường thương khó

Cuộn trang

1. Vườn Cây [Am] Dầu lòng cô đơn run [C] rẫy Thiết tha [Am] nài xin khỏi chén đắng [E] cay Mồ hôi máu giọt [Am] từng nỗi đớn [E] đau Lắng hồn [Em] nghe xao động niềm cậy [E7] trông 2. Lắng u [Am] trầm đêm [Dm] cô tịch hoang [Am] sơ Nắng chiều núi Sọ người chịu vòng giai đâm [E] thấu Đường khó khăn đường [Am] hẹp nào dấn [E] thân Để tình yêu lên thập giá hư [Am][E7] ĐK: Tim bừng [A] chiếu ánh từ quang lồng [E] lộng Soi phút [C#m] giây những [E] rung cám [F#m] rực nồng Ngàn đóa [E] hồng bao [A] giọt thấm cô [E] đơn Hiến dâng Người niềm [Bm] cám dỗ sau [A] cùng 3. Con đường [Am] xưa ôi chập chùng thương [C] khó Tình yêu [Dm] dâng giữa [Am] ngàn sóng lao [Em] lung Trao ánh [G] lửa nguồn khai nguyên bất [E7] diệt Chết vì yêu muôn thuở rực nghìn [Am] trùng

Video hướng dẫn