highlight chords
1. Vườn Cây [Am] Dầu lòng cô đơn run [C] rẫy
Thiết tha [Am] nài xin khỏi chén đắng [E] cay 
Mồ hôi máu giọt [Am] từng nỗi đớn [E] đau
Lắng hồn [Em] nghe xao động niềm cậy [E7] trông

2. Lắng u [Am] trầm đêm [Dm] cô tịch hoang [Am] sơ
Nắng chiều núi Sọ người chịu vòng giai đâm [E] thấu 
Đường khó khăn đường [Am] hẹp nào dấn [E] thân
Để tình yêu lên thập giá hư [Am][E7]

ĐK: Tim bừng [A] chiếu ánh từ quang lồng [E] lộng
Soi phút [C#m] giây những [E] rung cám [F#m] rực nồng
Ngàn đóa [E] hồng bao [A] giọt thấm cô [E] đơn
Hiến dâng Người niềm [Bm] cám dỗ sau [A] cùng

3. Con đường [Am] xưa ôi chập chùng thương [C] khó
Tình yêu [Dm] dâng giữa [Am] ngàn sóng lao [Em] lung
Trao ánh [G] lửa nguồn khai nguyên bất [E7] diệt
Chết vì yêu muôn thuở rực nghìn [Am] trùng
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con đường thương khó

Như Ngọc Hoa , Val
1. Vườn Cây [Am] Dầu lòng cô đơn run [C] rẫy
Thiết tha [Am] nài xin khỏi chén đắng [E] cay 
Mồ hôi máu giọt [Am] từng nỗi đớn [E] đau
Lắng hồn [Em] nghe xao động niềm cậy [E7] trông

2. Lắng u [Am] trầm đêm [Dm] cô tịch hoang [Am] sơ
Nắng chiều núi Sọ người chịu vòng giai đâm [E] thấu 
Đường khó khăn đường [Am] hẹp nào dấn [E] thân
Để tình yêu lên thập giá hư [Am][E7]

ĐK: Tim bừng [A] chiếu ánh từ quang lồng [E] lộng
Soi phút [C#m] giây những [E] rung cám [F#m] rực nồng
Ngàn đóa [E] hồng bao [A] giọt thấm cô [E] đơn
Hiến dâng Người niềm [Bm] cám dỗ sau [A] cùng

3. Con đường [Am] xưa ôi chập chùng thương [C] khó
Tình yêu [Dm] dâng giữa [Am] ngàn sóng lao [Em] lung
Trao ánh [G] lửa nguồn khai nguyên bất [E7] diệt
Chết vì yêu muôn thuở rực nghìn [Am] trùng

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn