highlight chords
Còn [F] duyên là duyên kẻ [Bb] đón a đón người [F] đưa
Hết i duyên là duyên đi [Bb] sớm để về [F] trưa í trưa mặc lòng
Người còn [Gm] không, đây em [F] vẫn ớ ơ [Gm] không em
Mà còn không đây em [F] chửa có a [C] chồng, đây tôi [Dm] chửa có [C] ai
Tính a tinh tính tình tình [F] tinh a hợi [C] à hừ hợi hừ là hứ hợi [F]hừ [C]
Còn [F] duyên là duyên ngồi [Bb] gốc a gốc cây [F] thông
Hết i duyên là duyên ngồi [Bb] gốc gốc cây [F] hồng là hồng hái hoa.
Có yêu [Gm] nhau sang chơi [F] cửa chơi [C] nhà cho [Dm] thầy là thầy mẹ [Gm] biết
Để duốc hoa chứ hoa định [C] ngày
Tính a tinh tính tình tình [F] tinh a hợi [C] à hừ hợi hừ là hứ hợi [F] hừ [C]
Còn [F] duyên là duyên buôn [Bb] nụ nụ bán [C] hoa
Hết [F] duyên là duyên ngồi [Bb] gốc gốc cây [F] đa 
Chứ đa đợi chờ đừng thấy [Gm] em lắm i [Dm] bạn a mà [C] ngờ
Tuy rằng em lắm [Dm] bạn nhưng vẫn [Gm] chờ là chờ... người [C] ngoan
Tính a tinh tính tình tình [F] tinh a hợi [C] à hừ hợi hừ là hứ hợi [F] hừ [C]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Còn duyên

Quan họ Bắc Ninh
Còn [F] duyên là duyên kẻ [Bb] đón a đón người [F] đưa
Hết i duyên là duyên đi [Bb] sớm để về [F] trưa í trưa mặc lòng
Người còn [Gm] không, đây em [F] vẫn ớ ơ [Gm] không em
Mà còn không đây em [F] chửa có a [C] chồng, đây tôi [Dm] chửa có [C] ai
Tính a tinh tính tình tình [F] tinh a hợi [C] à hừ hợi hừ là hứ hợi [F]hừ [C]
Còn [F] duyên là duyên ngồi [Bb] gốc a gốc cây [F] thông
Hết i duyên là duyên ngồi [Bb] gốc gốc cây [F] hồng là hồng hái hoa.
Có yêu [Gm] nhau sang chơi [F] cửa chơi [C] nhà cho [Dm] thầy là thầy mẹ [Gm] biết
Để duốc hoa chứ hoa định [C] ngày
Tính a tinh tính tình tình [F] tinh a hợi [C] à hừ hợi hừ là hứ hợi [F] hừ [C]
Còn [F] duyên là duyên buôn [Bb] nụ nụ bán [C] hoa
Hết [F] duyên là duyên ngồi [Bb] gốc gốc cây [F] đa 
Chứ đa đợi chờ đừng thấy [Gm] em lắm i [Dm] bạn a mà [C] ngờ
Tuy rằng em lắm [Dm] bạn nhưng vẫn [Gm] chờ là chờ... người [C] ngoan
Tính a tinh tính tình tình [F] tinh a hợi [C] à hừ hợi hừ là hứ hợi [F] hừ [C]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com