1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Còn duyên

Cuộn trang

Còn [F] duyên là duyên kẻ [Bb] đón a đón người [F] đưa Hết i duyên là duyên đi [Bb] sớm để về [F] trưa í trưa mặc lòng Người còn [Gm] không, đây em [F] vẫn ớ ơ [Gm] không em Mà còn không đây em [F] chửa có a [C] chồng, đây tôi [Dm] chửa có [C] ai Tính a tinh tính tình tình [F] tinh a hợi [C] à hừ hợi hừ là hứ hợi [F]hừ [C] Còn [F] duyên là duyên ngồi [Bb] gốc a gốc cây [F] thông Hết i duyên là duyên ngồi [Bb] gốc gốc cây [F] hồng là hồng hái hoa. Có yêu [Gm] nhau sang chơi [F] cửa chơi [C] nhà cho [Dm] thầy là thầy mẹ [Gm] biết Để duốc hoa chứ hoa định [C] ngày Tính a tinh tính tình tình [F] tinh a hợi [C] à hừ hợi hừ là hứ hợi [F] hừ [C] Còn [F] duyên là duyên buôn [Bb] nụ nụ bán [C] hoa Hết [F] duyên là duyên ngồi [Bb] gốc gốc cây [F] đa Chứ đa đợi chờ đừng thấy [Gm] em lắm i [Dm] bạn a mà [C] ngờ Tuy rằng em lắm [Dm] bạn nhưng vẫn [Gm] chờ là chờ... người [C] ngoan Tính a tinh tính tình tình [F] tinh a hợi [C] à hừ hợi hừ là hứ hợi [F] hừ [C]

Video hướng dẫn