1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con gà gáy le te

Cuộn trang

[G] Con gà gáy le té le te sáng rồi [C] ai [G] ơi [G] Gà gáy té le té sáng rồi [C] ài [D] ời Nắng sớm lên [G] rồi dậy đi nương hỡi ai ời [C] ai [D] ơi Rừng và nương [G] xanh đã sang rồi [C] ai [G] ơi [G] Con gà gáy le té le te sáng rồi [C] ai [G] ơi [G] Gà gáy té le té sáng rồi [C] ài [D] ời Nắng sớm lên [G] rồi dậy đi nương hỡi ai ời [C] ai [D] ơi Rừng và nương [G] xanh đã sang rồi [C] ai [G] ơi

Video hướng dẫn