highlight chords
[G] Con gà gáy le té le te sáng rồi [C] ai [G] ơi 
[G] Gà gáy té le té sáng rồi [C] ài [D] ời
Nắng sớm lên [G] rồi dậy đi nương hỡi ai ời [C] ai [D] ơi
Rừng và nương [G] xanh đã sang rồi [C] ai [G] ơi 
[G] Con gà gáy le té le te sáng rồi [C] ai [G] ơi 
[G] Gà gáy té le té sáng rồi [C] ài [D] ời
Nắng sớm lên [G] rồi dậy đi nương hỡi ai ời [C] ai [D] ơi
Rừng và nương [G] xanh đã sang rồi [C] ai [G] ơi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con gà gáy le te

Dân ca Cống Khao
[G] Con gà gáy le té le te sáng rồi [C] ai [G] ơi 
[G] Gà gáy té le té sáng rồi [C] ài [D] ời
Nắng sớm lên [G] rồi dậy đi nương hỡi ai ời [C] ai [D] ơi
Rừng và nương [G] xanh đã sang rồi [C] ai [G] ơi 
[G] Con gà gáy le té le te sáng rồi [C] ai [G] ơi 
[G] Gà gáy té le té sáng rồi [C] ài [D] ời
Nắng sớm lên [G] rồi dậy đi nương hỡi ai ời [C] ai [D] ơi
Rừng và nương [G] xanh đã sang rồi [C] ai [G] ơi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com