highlight chords
Intro: [G][C][Am][D7][G]

1. Còn gặp [G] nhau thì hãy cứ vui 
Chuyện đời [C] như nước chảy hoa [G] trôi 
Lợi danh [Bm] như bóng mây chìm [Em] nổi 
Chỉ có [A] tình thương để lại [D7] đời 

Còn gặp [G] nhau thì hãy cứ thương 
Tình người [C] muôn thuở vẫn còn [G] vương 
Chắt chiu [Bm] một chút tình thương [Em] ấy 
Gửi khắp muôn [A] phương [D7] vạn nẻo [G] đường [D7]

2. Còn gặp [G] nhau thì hãy cứ chơi 
Bao nhiêu [C] thú vị ở trên [G] đời 
Vui chơi [Bm] trong ý tình cao [Em] nhã 
Cuộc sống [A] càng thêm nét tuyệt [D7] vời 

Còn gặp [G] nhau thì hãy cứ cười 
Cho tình [C] thêm thắm, ý thêm [G] tươi 
Cho hương [Am] thêm ngát, đời thêm [D7] vị 
Cho đẹp lòng tất cả mọi [G] người 

ĐK: Còn gặp [G] nhau [C] thì hãy cứ [G] say 
Say tình, say [C] nghĩa [Am] bấy lâu [D7] nay 
Say [G] thơ, [Bm] say nhạc, say [Em] bè bạn 
[C] Quên cả không [Am] gian [A] lẫn tháng [D7] ngày 

Còn gặp [G] nhau [C] thì hãy cứ [G] chào 
Giữa miền đất [C] rộng [Am] với trời [D7] cao 
Vui [G] câu [Bm] nhân nghĩa, tròn [Em] sau trước 
[C] Lấy chữ chân [Am] tình [D7] gửi tặng [G] nhau 

3. Còn gặp [G] nhau thì hãy cứ vui 
Chuyện đời [C] như nước chảy hoa [G] trôi 
Lợi danh [Bm] như bóng mây chìm [Em] nổi 
Chỉ có [A] tình thương để lại [D7] đời 

Còn gặp [G] nhau [C] thì hãy cứ [G] đi 
Đi tìm [C] chân lý lẽ huyền [G] vi 
An nhiên [D] tự tại lòng thanh [Am] thản 
Đời sống tâm [D7] linh thật diệu [G] kỳ
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Còn gặp nhau

Võ Tá Hân , Tôn Nữ Hỷ Khương
Intro: [G][C][Am][D7][G]

1. Còn gặp [G] nhau thì hãy cứ vui 
Chuyện đời [C] như nước chảy hoa [G] trôi 
Lợi danh [Bm] như bóng mây chìm [Em] nổi 
Chỉ có [A] tình thương để lại [D7] đời 

Còn gặp [G] nhau thì hãy cứ thương 
Tình người [C] muôn thuở vẫn còn [G] vương 
Chắt chiu [Bm] một chút tình thương [Em] ấy 
Gửi khắp muôn [A] phương [D7] vạn nẻo [G] đường [D7]

2. Còn gặp [G] nhau thì hãy cứ chơi 
Bao nhiêu [C] thú vị ở trên [G] đời 
Vui chơi [Bm] trong ý tình cao [Em] nhã 
Cuộc sống [A] càng thêm nét tuyệt [D7] vời 

Còn gặp [G] nhau thì hãy cứ cười 
Cho tình [C] thêm thắm, ý thêm [G] tươi 
Cho hương [Am] thêm ngát, đời thêm [D7] vị 
Cho đẹp lòng tất cả mọi [G] người 

ĐK: Còn gặp [G] nhau [C] thì hãy cứ [G] say 
Say tình, say [C] nghĩa [Am] bấy lâu [D7] nay 
Say [G] thơ, [Bm] say nhạc, say [Em] bè bạn 
[C] Quên cả không [Am] gian [A] lẫn tháng [D7] ngày 

Còn gặp [G] nhau [C] thì hãy cứ [G] chào 
Giữa miền đất [C] rộng [Am] với trời [D7] cao 
Vui [G] câu [Bm] nhân nghĩa, tròn [Em] sau trước 
[C] Lấy chữ chân [Am] tình [D7] gửi tặng [G] nhau 

3. Còn gặp [G] nhau thì hãy cứ vui 
Chuyện đời [C] như nước chảy hoa [G] trôi 
Lợi danh [Bm] như bóng mây chìm [Em] nổi 
Chỉ có [A] tình thương để lại [D7] đời 

Còn gặp [G] nhau [C] thì hãy cứ [G] đi 
Đi tìm [C] chân lý lẽ huyền [G] vi 
An nhiên [D] tự tại lòng thanh [Am] thản 
Đời sống tâm [D7] linh thật diệu [G] kỳ

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn