1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Còn gặp nhau

Cuộn trang

Intro: [G][C][Am][D7][G] 1. Còn gặp [G] nhau thì hãy cứ vui Chuyện đời [C] như nước chảy hoa [G] trôi Lợi danh [Bm] như bóng mây chìm [Em] nổi Chỉ có [A] tình thương để lại [D7] đời Còn gặp [G] nhau thì hãy cứ thương Tình người [C] muôn thuở vẫn còn [G] vương Chắt chiu [Bm] một chút tình thương [Em] ấy Gửi khắp muôn [A] phương [D7] vạn nẻo [G] đường [D7] 2. Còn gặp [G] nhau thì hãy cứ chơi Bao nhiêu [C] thú vị ở trên [G] đời Vui chơi [Bm] trong ý tình cao [Em] nhã Cuộc sống [A] càng thêm nét tuyệt [D7] vời Còn gặp [G] nhau thì hãy cứ cười Cho tình [C] thêm thắm, ý thêm [G] tươi Cho hương [Am] thêm ngát, đời thêm [D7] vị Cho đẹp lòng tất cả mọi [G] người ĐK: Còn gặp [G] nhau [C] thì hãy cứ [G] say Say tình, say [C] nghĩa [Am] bấy lâu [D7] nay Say [G] thơ, [Bm] say nhạc, say [Em] bè bạn [C] Quên cả không [Am] gian [A] lẫn tháng [D7] ngày Còn gặp [G] nhau [C] thì hãy cứ [G] chào Giữa miền đất [C] rộng [Am] với trời [D7] cao Vui [G] câu [Bm] nhân nghĩa, tròn [Em] sau trước [C] Lấy chữ chân [Am] tình [D7] gửi tặng [G] nhau 3. Còn gặp [G] nhau thì hãy cứ vui Chuyện đời [C] như nước chảy hoa [G] trôi Lợi danh [Bm] như bóng mây chìm [Em] nổi Chỉ có [A] tình thương để lại [D7] đời Còn gặp [G] nhau [C] thì hãy cứ [G] đi Đi tìm [C] chân lý lẽ huyền [G] vi An nhiên [D] tự tại lòng thanh [Am] thản Đời sống tâm [D7] linh thật diệu [G] kỳ

Video hướng dẫn