highlight chords
1. Còn gì nữa [Am] đâu mà tìm thấy nhau
Mối thương [Dm] đau dài [Am] lâu đã lên cao chìm sâu
[E7] Ngăn bước qua cầu tình đã nghẹn ngào
Còn gì nữa đâu, mà chờ đón nhau
Suốt dêm [Am] thâu lạnh [Dm] lẽo ngóng trông [Am] nhau bạc đầu
Mà chẳng thấy nhau.
2. Còn gì nữa [Am] đâu mà tưởng nhớ nhau
Bóng [Dm] dáng yêu từ [Am] lâu đã trôi mau về [E7] đâu
Trong giấc mơ nghèo tình đã nhạt màu
Còn gì nữa đâu mà oán trách nhau
Có [Am] quên mau cuộc [Dm] sầu có nuôi [Am] bao tình sâu
Thì lòng vẫn đau
ĐK:
Còn gì nữa [C] đâu mà phải khóc nhau
Có [F] đi theo mùa Ngâu tới suối [E] reo nghìn thâu
Tình chôn đã [E7] lâu
Còn [A7] gì nữa [Dm] đâu mà [A7] kể với [Dm] nhau
Vết thương [Am] đau ngày [Dm] nao có sống [Am] bao đời sau
Thì đã mất nhau 
* [Dm] Còn gì nữa đâu [Am] mà gọi mãi nhau.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Còn gì nữa đâu

Phạm Duy
1. Còn gì nữa [Am] đâu mà tìm thấy nhau
Mối thương [Dm] đau dài [Am] lâu đã lên cao chìm sâu
[E7] Ngăn bước qua cầu tình đã nghẹn ngào
Còn gì nữa đâu, mà chờ đón nhau
Suốt dêm [Am] thâu lạnh [Dm] lẽo ngóng trông [Am] nhau bạc đầu
Mà chẳng thấy nhau.
2. Còn gì nữa [Am] đâu mà tưởng nhớ nhau
Bóng [Dm] dáng yêu từ [Am] lâu đã trôi mau về [E7] đâu
Trong giấc mơ nghèo tình đã nhạt màu
Còn gì nữa đâu mà oán trách nhau
Có [Am] quên mau cuộc [Dm] sầu có nuôi [Am] bao tình sâu
Thì lòng vẫn đau
ĐK:
Còn gì nữa [C] đâu mà phải khóc nhau
Có [F] đi theo mùa Ngâu tới suối [E] reo nghìn thâu
Tình chôn đã [E7] lâu
Còn [A7] gì nữa [Dm] đâu mà [A7] kể với [Dm] nhau
Vết thương [Am] đau ngày [Dm] nao có sống [Am] bao đời sau
Thì đã mất nhau 
* [Dm] Còn gì nữa đâu [Am] mà gọi mãi nhau.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com