1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Còn gì nữa đâu

Cuộn trang

1. Còn gì nữa [Am] đâu mà tìm thấy nhau Mối thương [Dm] đau dài [Am] lâu đã lên cao chìm sâu [E7] Ngăn bước qua cầu tình đã nghẹn ngào Còn gì nữa đâu, mà chờ đón nhau Suốt dêm [Am] thâu lạnh [Dm] lẽo ngóng trông [Am] nhau bạc đầu Mà chẳng thấy nhau. 2. Còn gì nữa [Am] đâu mà tưởng nhớ nhau Bóng [Dm] dáng yêu từ [Am] lâu đã trôi mau về [E7] đâu Trong giấc mơ nghèo tình đã nhạt màu Còn gì nữa đâu mà oán trách nhau Có [Am] quên mau cuộc [Dm] sầu có nuôi [Am] bao tình sâu Thì lòng vẫn đau ĐK: Còn gì nữa [C] đâu mà phải khóc nhau Có [F] đi theo mùa Ngâu tới suối [E] reo nghìn thâu Tình chôn đã [E7] lâu Còn [A7] gì nữa [Dm] đâu mà [A7] kể với [Dm] nhau Vết thương [Am] đau ngày [Dm] nao có sống [Am] bao đời sau Thì đã mất nhau * [Dm] Còn gì nữa đâu [Am] mà gọi mãi nhau.

Video hướng dẫn