highlight chords
				                     
Intro: G - Dm - C 
 

      [G]      
Tình yêu nơi đâu nơi đâu 
  [F]      
Băng qua đêm thâu 
 [C]            [G] 
Có khi chỉ cách nhau một cầu  
 

      [G]    
Tình yêu nơi đâu nơi 
  [Dm]     
Ghé sát vai nhau 
 [C]             [G] 
Có khi chẳng thấy nhau một đời  
 [G]  [F]  [G]  [G] 
Hu hú hù , hu hú hù  
 

 

          
(Đoạn này tương tự) 
             
Tình yêu nơi đâu nơi đâu 
        
Khi đêm qua mau 
               
Sớm mai chỉ thấy sương mịt mù 
             
Tình yêu nơi đâu nơi đâu 
          
Sánh bước vai nhau 
               
Có khi sẽ cách chia một ngày 
 

   [F]            [C]           [G] 
Giống con hạc giấy kia cứ xoay tròn mãi trên đỉnh đầu  
   [F]            [C]           [G] 
Giống con hạc giấy kia cứ xoay tròn mãi trên đỉnh đầu  
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con hạc giấy

				                     
Intro: G - Dm - C 
 

      [G]      
Tình yêu nơi đâu nơi đâu 
  [F]      
Băng qua đêm thâu 
 [C]            [G] 
Có khi chỉ cách nhau một cầu  
 

      [G]    
Tình yêu nơi đâu nơi 
  [Dm]     
Ghé sát vai nhau 
 [C]             [G] 
Có khi chẳng thấy nhau một đời  
 [G]  [F]  [G]  [G] 
Hu hú hù , hu hú hù  
 

 

          
(Đoạn này tương tự) 
             
Tình yêu nơi đâu nơi đâu 
        
Khi đêm qua mau 
               
Sớm mai chỉ thấy sương mịt mù 
             
Tình yêu nơi đâu nơi đâu 
          
Sánh bước vai nhau 
               
Có khi sẽ cách chia một ngày 
 

   [F]            [C]           [G] 
Giống con hạc giấy kia cứ xoay tròn mãi trên đỉnh đầu  
   [F]            [C]           [G] 
Giống con hạc giấy kia cứ xoay tròn mãi trên đỉnh đầu  
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com