1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con Hát Mẹ Nghe

Trầm Thiên Thu - Paul Claudel
Nguồn: catruong.com