1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con kênh xanh xanh

Cuộn trang

1. Con kênh xanh [G] xanh những chiều êm ả lướt [D7] trôi Đêm đêm trăng lên theo dòng buồm căng gió [G] xuôi Con kênh xanh xanh những mùa sen nở khắp [D7] nơi Bao câu tơ duyên dạt dào tim ai thắm [G] tươi ĐK: Thuyền ai lướt [G] qua hàng chuối với bờ kênh Thuyền ai lướt [Am] qua bông [D7] lúa thướt [G] tha Tiếng ai hò khoan vẳng đưa những câu tình [Bm] ca Ngả nghiêng hàng [G] chàm vang hòa tiếng hò xa [D7] xa Chiến khu bừng [G] vui ấm bao lòng [Am] dân quê tôi [G] Tiếng ai giã [C] bàng nhịp [D7] nhàng như tiếng lòng [G] tôi 2. Con kênh xanh [G] xanh những chiều êm ả nước [D7] trôi Ghi sâu nơi tôi bao ngày chiến đấu nổi [G] sôi Con kênh xanh ơi dập tàn chinh chiến khắp [D7] nơi Bên nhau ta xây trọn bài tình ca thắm [G] tươi

Video hướng dẫn