1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con kênh xanh xanh

Anh Tuan (Ngo Huynh soạn cho guitar)
Nguồn: saigonocean.com