highlight chords
				             Fm#       [D]   [A]           [E7] 
Quanh đây ai kêu la, ng he như ngay trên thềm n hà 
 Cm#      [D]        [E7]         
Có khi nghĩ th ầm nhà mình có m a, đôi tay run run 
 [A]       [D] 
Áo trắng tinh k ia 
 Fm#      Cm#     [E7]          
Tranh ai treo b ên bờ tường t hế (trông như con ma) 
 [A]       [D] 
Áo trắng tinh k ìa 
 Fm#          [E7] 
Lạnh lùng 1 mình đứng đó. 
 

 Fm#         [D]   Cm#         [E7] 
Quay lưng nhanh đi t hôi, ch uông kêu vang 2 giờ rồi 
 Fm#      [D]         [E7]   Cm#      [E7] 
Sát ngay góc t ường kìa 1 chiếc g ương (ô i sao ghê ghê) 
 [A]       [D]  Fm#             [E7]        
Đó... con ma k ìa, t ay ai ngay trên đầu giường t hế (sao ghê ghê) 
 [A]       [D]  Fm#           [E7]  
Đó... con ma k ìa, v ội vàng giật mình thức g iấc. 
 

    [A]          [D]      
Cái gì đó đến gần, cái gì n ắm lấy chân 
  Fm#        Cm# 
Mồ hôi tuôn ra nhiều l ần 
     [A]            [D] 
Tôi kêu to lên nhưng không còn h ơi 
   Fm#         Cm#    [E7]  
Tôi nghe trong tim ngập tràn bóng t ối... 
 

    [A]          Cm#     
Cố tìm lấy những gì, cố gào thét nữa đi 
   [D]       [E7] 
Gần b ên tôi ai thầm thì 
      [A]            Cm# 
Tôi vươn v ai lên không gian lặng i m 
         [D]         [E7] 
Tôi nghe trong t ôi tìm được lối th oát 
    [A]  
Chỉ là mơ. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con ma

				             Fm#       [D]   [A]           [E7] 
Quanh đây ai kêu la, ng he như ngay trên thềm n hà 
 Cm#      [D]        [E7]         
Có khi nghĩ th ầm nhà mình có m a, đôi tay run run 
 [A]       [D] 
Áo trắng tinh k ia 
 Fm#      Cm#     [E7]          
Tranh ai treo b ên bờ tường t hế (trông như con ma) 
 [A]       [D] 
Áo trắng tinh k ìa 
 Fm#          [E7] 
Lạnh lùng 1 mình đứng đó. 
 

 Fm#         [D]   Cm#         [E7] 
Quay lưng nhanh đi t hôi, ch uông kêu vang 2 giờ rồi 
 Fm#      [D]         [E7]   Cm#      [E7] 
Sát ngay góc t ường kìa 1 chiếc g ương (ô i sao ghê ghê) 
 [A]       [D]  Fm#             [E7]        
Đó... con ma k ìa, t ay ai ngay trên đầu giường t hế (sao ghê ghê) 
 [A]       [D]  Fm#           [E7]  
Đó... con ma k ìa, v ội vàng giật mình thức g iấc. 
 

    [A]          [D]      
Cái gì đó đến gần, cái gì n ắm lấy chân 
  Fm#        Cm# 
Mồ hôi tuôn ra nhiều l ần 
     [A]            [D] 
Tôi kêu to lên nhưng không còn h ơi 
   Fm#         Cm#    [E7]  
Tôi nghe trong tim ngập tràn bóng t ối... 
 

    [A]          Cm#     
Cố tìm lấy những gì, cố gào thét nữa đi 
   [D]       [E7] 
Gần b ên tôi ai thầm thì 
      [A]            Cm# 
Tôi vươn v ai lên không gian lặng i m 
         [D]         [E7] 
Tôi nghe trong t ôi tìm được lối th oát 
    [A]  
Chỉ là mơ. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com