1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con ma

Cuộn trang

Fm# [D] [A] [E7] Quanh đây ai kêu la, ng he như ngay trên thềm n hà Cm# [D] [E7] Có khi nghĩ th ầm nhà mình có m a, đôi tay run run [A] [D] Áo trắng tinh k ia Fm# Cm# [E7] Tranh ai treo b ên bờ tường t hế (trông như con ma) [A] [D] Áo trắng tinh k ìa Fm# [E7] Lạnh lùng 1 mình đứng đó. Fm# [D] Cm# [E7] Quay lưng nhanh đi t hôi, ch uông kêu vang 2 giờ rồi Fm# [D] [E7] Cm# [E7] Sát ngay góc t ường kìa 1 chiếc g ương (ô i sao ghê ghê) [A] [D] Fm# [E7] Đó... con ma k ìa, t ay ai ngay trên đầu giường t hế (sao ghê ghê) [A] [D] Fm# [E7] Đó... con ma k ìa, v ội vàng giật mình thức g iấc. [A] [D] Cái gì đó đến gần, cái gì n ắm lấy chân Fm# Cm# Mồ hôi tuôn ra nhiều l ần [A] [D] Tôi kêu to lên nhưng không còn h ơi Fm# Cm# [E7] Tôi nghe trong tim ngập tràn bóng t ối... [A] Cm# Cố tìm lấy những gì, cố gào thét nữa đi [D] [E7] Gần b ên tôi ai thầm thì [A] Cm# Tôi vươn v ai lên không gian lặng i m [D] [E7] Tôi nghe trong t ôi tìm được lối th oát [A] Chỉ là mơ.

Video hướng dẫn