highlight chords
Còn hai con [G] mắt khóc người một [Am] con
Còn hai con [C] mắt một [D7] con khóc [G] người
Con mắt còn [C] lại nhìn cuộc đời [G] tôi
Nhìn tôi lên [D7] cao nhìn tôi xuống [G] thấp
Con mắt còn [C] lại nhìn cuộc tình [G] phai
Tình trong hai [D7] tay một hôm biến [G] mất
Con mắt còn [C] lại là con mắt [G] ai
Con mắt còn [D7] lại nhìn tôi thở [G] dài
Còn hai con [G] mắt khóc người một [Am] con
Còn hai con [C] mắt [D7] một con khóc [G] người
Còn hai con [G] mắt khóc người một [Am] con
Còn hai con [C] mắt một [D7] con khóc [G] người
Con mắt còn [C] lại nhìn một thành [G] hai
Nhìn em yêu [D7] thương nhìn em thú [G] dữ
Con mắt còn [C] lại ngờ vực tình [G] tôi
Cuồng điên yêu [D7] thương cuồng điên nỗi [G] nhớ
Con mắt còn [C] lại nhìn mây trắng [G] bay
Con mắt còn [D7] lại nhìn tôi bùi [G] ngùi
Còn hai con [G] mắt khóc người một [Am] con
Còn hai con [C] mắt một [D7] con khóc [G] người
Còn hai con [G] mắt khóc người một [Am] con
Còn hai con [C] mắt một [D7] con khóc [G] người
Con mắt còn [C] lại nhìn đời là [G] không
Nhìn em hư [D7] vô nhìn em bóng [G] nắng
Con mắt còn [C] lại nhẹ nhàng từ [G] tâm
Nhìn em ra [D7] đi lòng em xa [G] vắng
Con mắt còn [C] lại là đêm tối [G] tăm
Con mắt còn [D7] lại là đêm nồng [G] nàn
Còn hai con [G] mắt khóc người một [Am] con
Còn hai con [C] mắt một [D7] con khóc [G] người
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con mắt còn lại

Trịnh Công Sơn
Còn hai con [G] mắt khóc người một [Am] con
Còn hai con [C] mắt một [D7] con khóc [G] người
Con mắt còn [C] lại nhìn cuộc đời [G] tôi
Nhìn tôi lên [D7] cao nhìn tôi xuống [G] thấp
Con mắt còn [C] lại nhìn cuộc tình [G] phai
Tình trong hai [D7] tay một hôm biến [G] mất
Con mắt còn [C] lại là con mắt [G] ai
Con mắt còn [D7] lại nhìn tôi thở [G] dài
Còn hai con [G] mắt khóc người một [Am] con
Còn hai con [C] mắt [D7] một con khóc [G] người
Còn hai con [G] mắt khóc người một [Am] con
Còn hai con [C] mắt một [D7] con khóc [G] người
Con mắt còn [C] lại nhìn một thành [G] hai
Nhìn em yêu [D7] thương nhìn em thú [G] dữ
Con mắt còn [C] lại ngờ vực tình [G] tôi
Cuồng điên yêu [D7] thương cuồng điên nỗi [G] nhớ
Con mắt còn [C] lại nhìn mây trắng [G] bay
Con mắt còn [D7] lại nhìn tôi bùi [G] ngùi
Còn hai con [G] mắt khóc người một [Am] con
Còn hai con [C] mắt một [D7] con khóc [G] người
Còn hai con [G] mắt khóc người một [Am] con
Còn hai con [C] mắt một [D7] con khóc [G] người
Con mắt còn [C] lại nhìn đời là [G] không
Nhìn em hư [D7] vô nhìn em bóng [G] nắng
Con mắt còn [C] lại nhẹ nhàng từ [G] tâm
Nhìn em ra [D7] đi lòng em xa [G] vắng
Con mắt còn [C] lại là đêm tối [G] tăm
Con mắt còn [D7] lại là đêm nồng [G] nàn
Còn hai con [G] mắt khóc người một [Am] con
Còn hai con [C] mắt một [D7] con khóc [G] người

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com