1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con mắt còn lại

Cuộn trang

Còn hai con [G] mắt khóc người một [Am] con Còn hai con [C] mắt một [D7] con khóc [G] người Con mắt còn [C] lại nhìn cuộc đời [G] tôi Nhìn tôi lên [D7] cao nhìn tôi xuống [G] thấp Con mắt còn [C] lại nhìn cuộc tình [G] phai Tình trong hai [D7] tay một hôm biến [G] mất Con mắt còn [C] lại là con mắt [G] ai Con mắt còn [D7] lại nhìn tôi thở [G] dài Còn hai con [G] mắt khóc người một [Am] con Còn hai con [C] mắt [D7] một con khóc [G] người Còn hai con [G] mắt khóc người một [Am] con Còn hai con [C] mắt một [D7] con khóc [G] người Con mắt còn [C] lại nhìn một thành [G] hai Nhìn em yêu [D7] thương nhìn em thú [G] dữ Con mắt còn [C] lại ngờ vực tình [G] tôi Cuồng điên yêu [D7] thương cuồng điên nỗi [G] nhớ Con mắt còn [C] lại nhìn mây trắng [G] bay Con mắt còn [D7] lại nhìn tôi bùi [G] ngùi Còn hai con [G] mắt khóc người một [Am] con Còn hai con [C] mắt một [D7] con khóc [G] người Còn hai con [G] mắt khóc người một [Am] con Còn hai con [C] mắt một [D7] con khóc [G] người Con mắt còn [C] lại nhìn đời là [G] không Nhìn em hư [D7] vô nhìn em bóng [G] nắng Con mắt còn [C] lại nhẹ nhàng từ [G] tâm Nhìn em ra [D7] đi lòng em xa [G] vắng Con mắt còn [C] lại là đêm tối [G] tăm Con mắt còn [D7] lại là đêm nồng [G] nàn Còn hai con [G] mắt khóc người một [Am] con Còn hai con [C] mắt một [D7] con khóc [G] người

Video hướng dẫn