1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cơn mê chiều

Cuộn trang

1. Chiều nay không có [Am] em, mưa non [Em] cao về dưới [Am] ngàn Đàn con nay lớn [Dm] khôn mang gươm [F] đao vào xóm [Am] làng Chiều nay không có [Em] em, xác phơi trên mái [G] lầu Một mình nghe [Dm] buốt đau, xuôi Nam [F] Giao tìm bóng [Am] mình. Đường nội [Em] thành đền [G] xưa ai tàn [Am] phá Cầu Tràng [F] Tiền bạc màu loang giòng [E7] máu Hương Giang [Dm] ơi thuyền neo [E7] bến không người qua [Am] đò Một lần [Em] thôi nhưng còn [Am] mãi Và chiều [F] nay không có [Dm] em, đường [Em] phố cũ chân [Am] mềm. ĐK1: Tôi là người khai [Dm] hoang đi nhặt [F] xác mình, xác [Am] người [Em] Cho ruộng đồng xanh màu, cho đám mới lên [Am] cao Và người [F] ơi xin chớ [Dm] quên, người [Em] ơi xin chớ [Am] quên 2. Chiều nay không có [Am] em, tôi lang [Em] thang ngoài nội [Am] thành Sầu đong đưa bước [Dm] chân mưa bay [F] bay nhìn phố [Am] buồn Chiều nay không có [Em] em, mắt môi quên nụ [G] cười Dài tay nghe [Dm] sót xa, tôi xin [F] thôi làm kiếp [Am] người Đường vào [Em] thành, hàng [G] cây trơ trụi [Am] lá Đồi Ngự [F] Bình thịt xương khô sườn [E7] đá Kim Long [Dm] ơi, bờ lau [E7] ngóng, chuông chùa tắt [Am] rồi Một lần [Em] thôi nhưng còn [Am] mãi Và chiều [F] nay không có [Dm] em, và chiều [Em] nay không có [Am] em ĐK2: Tôi là người trong [Dm] đêm, mang ngọn [F] đuốc về nội [Am] thành [Em] Xin làm người soi đường đi xoá hết đau [Am] thương Và người [F] ơi xin chớ [Dm] quên, người [Em] ơi xin chớ [Am] quên

Video hướng dẫn