1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con mèo con chuột

Cuộn trang

1. Con mèo con [C] chuột, con chuột con mèo Hai con nó biết [F] trèo, hai con nó biết [Am] nhảy Nó chạy rất [G] nhanh, nó chạy vòng quanh Mèo nhanh hơn [F] chuột, chuột làm [G] sao sánh [C] bằng 2. Con mèo con [C] chuột, con chuột con mèo Hai con nó khác [F] loài, hai con nó khắc [Am] khẩu Tiếng chuột chít [G] chiu, tiếng mèo meo meo Mèo đây bắt [F] chuột, chuột làm [G] sao sánh [C] bằng

Video hướng dẫn