1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Còn một chút gì để nhớ

thơ Vũ Hữu Định - nhạc Phạm Duy
Nguồn: saigonocean.com