highlight chords
1. Cuộc [Am] đời hoang sơ cằn khô cơn mơ
Chờ [C] mong cơn mưa [G] qua
Em [Dm] đến gió mát từ [E7] miền xa xôi
Em [Dm] xoá cơn khát cồn [E7] cào trong tôi.

[C] Em như [G] cơn mưa lạ
[C] Hiến dâng [Dm] mưa đến trong đời
Tưới mát cho mảnh đất [E7] khô.

ĐK:
Và [Am] từng ngày, từng ngày em trao cơn mưa
Bàn [Dm] tay năm ngón xin mong chờ [G] em từng cơn [C] khát
Rồi [Dm] từng chiều, từng chiều mong chờ [E7] em gầy đôi vai
[G] Cơn mưa hoang [C] dã anh chờ [Dm] em trọn một [Am] đời
[G] Cơn mưa hoang [C] dã anh chờ [Dm] em trọn một [Am] đời (tình yêu).

2. Một [Am] đời hoang vu màu xanh ít thấy
Bờ [C] môi khô trông [G] mong
Em [Dm] đến gió mát từ [E7] miền xa xôi
Em [Dm] xoá cơn khát cồn [E7] cào trong tôi.

[C] Em như [G] cơn mưa lạ
[C] Hiến dâng [Dm] đôi mắt xanh màu
Đôi mắt xanh màu ước [E7] mơ.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cơn mưa hoang dã

Trần Lập
1. Cuộc [Am] đời hoang sơ cằn khô cơn mơ
Chờ [C] mong cơn mưa [G] qua
Em [Dm] đến gió mát từ [E7] miền xa xôi
Em [Dm] xoá cơn khát cồn [E7] cào trong tôi.

[C] Em như [G] cơn mưa lạ
[C] Hiến dâng [Dm] mưa đến trong đời
Tưới mát cho mảnh đất [E7] khô.

ĐK:
Và [Am] từng ngày, từng ngày em trao cơn mưa
Bàn [Dm] tay năm ngón xin mong chờ [G] em từng cơn [C] khát
Rồi [Dm] từng chiều, từng chiều mong chờ [E7] em gầy đôi vai
[G] Cơn mưa hoang [C] dã anh chờ [Dm] em trọn một [Am] đời
[G] Cơn mưa hoang [C] dã anh chờ [Dm] em trọn một [Am] đời (tình yêu).

2. Một [Am] đời hoang vu màu xanh ít thấy
Bờ [C] môi khô trông [G] mong
Em [Dm] đến gió mát từ [E7] miền xa xôi
Em [Dm] xoá cơn khát cồn [E7] cào trong tôi.

[C] Em như [G] cơn mưa lạ
[C] Hiến dâng [Dm] đôi mắt xanh màu
Đôi mắt xanh màu ước [E7] mơ.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com