1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cơn mưa hoang dã

Cuộn trang

1. Cuộc [Am] đời hoang sơ cằn khô cơn mơ Chờ [C] mong cơn mưa [G] qua Em [Dm] đến gió mát từ [E7] miền xa xôi Em [Dm] xoá cơn khát cồn [E7] cào trong tôi. [C] Em như [G] cơn mưa lạ [C] Hiến dâng [Dm] mưa đến trong đời Tưới mát cho mảnh đất [E7] khô. ĐK: Và [Am] từng ngày, từng ngày em trao cơn mưa Bàn [Dm] tay năm ngón xin mong chờ [G] em từng cơn [C] khát Rồi [Dm] từng chiều, từng chiều mong chờ [E7] em gầy đôi vai [G] Cơn mưa hoang [C] dã anh chờ [Dm] em trọn một [Am] đời [G] Cơn mưa hoang [C] dã anh chờ [Dm] em trọn một [Am] đời (tình yêu). 2. Một [Am] đời hoang vu màu xanh ít thấy Bờ [C] môi khô trông [G] mong Em [Dm] đến gió mát từ [E7] miền xa xôi Em [Dm] xoá cơn khát cồn [E7] cào trong tôi. [C] Em như [G] cơn mưa lạ [C] Hiến dâng [Dm] đôi mắt xanh màu Đôi mắt xanh màu ước [E7] mơ.

Video hướng dẫn