Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cơn mưa nhỏ và nắng

Cuộn trang

Tone gốc A, Capo 2 chơi G 
Intro: 
[G] [D/F] [Em7] [Bm7] [Csus2] [G/B] [Am7] [G] 
[G] [Bm7] [Csus2] [D] 
[G] [Bm7] [Csus2] [D] 
 
Verse: 
Nếu mưa mát [G]lành và mơ mộng 
Thì tia nắng dịu [Bm7]dàng và ấm nồng 
Và sau mỗi cơn [Csus2]mưa là những lúc 
Nắng [Bm7]lên với cầu vồng, [D]lung linh khi gần khi xa 
Bỗng mưa thấy [G]lòng mình thật buồn 
Vì biết nắng đã [Bm7]thuộc về mặt trời 
Đằng sau mỗi nụ [Csus2]cười là những lúc 
Nhớ [Bm7]nhung đến rối bời [D]nhưng không thể nói nên [G]lời 
 
Chorus: 
Hạt mưa ơi [G]chớ có mộng mơ 
Vì yêu dấu [D]đâu như bài thơ 
Đừng mơ ước [Csus2]nhiều một tình yêu 
Rồi sau đó [B7]vội tan vỡ 
Hạt mưa ơi [G]có trách được đâu 
Vì mưa nắng [D]không thuộc về nhau 
Để những kỷ [Csus2]niệm chôn thật sâu 
Và những nỗi [B7]buồn rồi sẽ qua [Em]mau 
 
Pre-verse: 
[G] [Bm7] [Csus2] [D] 
[G] [Bm7] [Csus2] [D] 
 
Verse: 
Nếu mưa mát [G]lành và mơ mộng 
Thì tia nắng dịu [Bm7]dàng và ấm nồng 
Và sau mỗi cơn [Csus2]mưa là những lúc 
Nắng [Bm7]lên với cầu vồng, [D]lung linh khi gần khi xa 
Bỗng mưa thấy [G]lòng mình thật buồn 
Vì biết nắng đã [Bm7]thuộc về mặt trời 
Đằng sau mỗi nụ [Csus2]cười là những lúc 
Nhớ [Bm7]nhung đến rối bời [D]nhưng không thể nói nên [G]lời 
 
Chorus: x2 
Hạt mưa ơi [G]chớ có mộng mơ 
Vì yêu dấu [D]đâu như bài thơ 
Đừng mơ ước [Csus2]nhiều một tình yêu 
Rồi sau đó [B7]vội tan vỡ 
Hạt mưa ơi [G]có trách được đâu 
Vì mưa nắng [D]không thuộc về nhau 
Để những kỷ [Csus2]niệm chôn thật sâu 
Và những nỗi [B7]buồn rồi sẽ qua [Em]mau 
 
[G] [Bm7] [Csus2] [D] [Em]

Loading...

Video hướng dẫn