1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cơn mưa ru

Nguyên Dũng - Thơ: Hồ Giang A
Nguồn: thanhcavietnam.net