1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Còn nắng trên đồi

Cuộn trang

Một chiều [Bb] nào chúng ta Một chiều nào thiết tha Ngày đầu [Eb] hè tình nở thắm [Bb] tươi Biết đâu buồn [F7] vui Mai sau khi gió thu [Bb] về Dang đôi tay ôm [F7] vào mến [Bb] thương Anh, anh [Bbm] ơi sao [F#] lòng vấn [Bbm] vương. [Bb] Một ngày [Bb] nào dưới mưa Một ngày nào phố khuya Lòng còn [Eb] nồng tình sáng ánh [Bb] môi Biết vui mà [F7] thôi Anh ơi nắng lưng [Bb] đồi Dang đôi tay ôm [F7] vào mến [Bb] thương Anh, anh [Bbm] ơi sao [F#] lòng vấn [Bbm] vương. Tình yêu đó đâu ai [F#] ngờ cách [Bbm] chia [F7] Như mây trôi, như thời gian đem lãng [C#] quên [Ebm] Như hoa tươi như nắng chiều [Bbm] phai âm thầm [F7] Buồn khi tiếng cười [Bbm] tan. [Bb] Chiều này [Bb] về thiếu anh Chiều này về vắng tanh Màu trời [Eb] chiều màu lá vẫn [Bb] xanh Áng mây còn [F7] trôi Nhưng em đã âu [Bb] sầu Dang đôi tay ôm [F7] vào đớn [Bb] đau Anh anh [Bbm] ơi sao [F#] lòng tắt [Bbm] mau.

Video hướng dẫn