1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Còn nắng trên đồi

Lê Uyên Phương

Nguồn: hopamviet.com