highlight chords
1. Nghèo xác nghèo xơ nghèo đâu [Am] có gì
Đời mình tay trắng ước mộng [Dm] làm chi
Mà anh thì [G] ở nơi cao [C] sang
Trời xanh đành [F] nỡ xé mối [Dm] duyên
Để cho đôi mình dở [E7] dang.
2. Ngày đó gặp anh lòng đâu [Am] có ngờ
Ngày chờ đêm nhớ biết mình [Dm] đã yêu
Gần anh hạnh [G] phúc biết bao [C] nhiêu
Mình xa vài [F] phút đã luyến [Dm] lưu
Có biết [E7] đâu sẽ u [Am] sầu.
ĐK:
Mẹ [F] cha anh [G] không đồng ý tình [C] ta
Vì [F] anh kiếp sống xa [Dm] hoa
Em đây thân phận bọt [E7] bèo
Vì [Dm] câu không môn đăng hộ [Am] đối
Nên đời kia chặn [F] lối, đôi mình phải xa [E7] xôi.
Nhìn [F] nhau trong [G] tim quặn thắt cơn [C] đau
Lệ [F] rơi át tiếng mưa [Dm] ngâu
Sông sâu chôn cuộc tình [E7] sầu
Nợ [Dm] duyên không cho ta cùng [Am] sống
Khi anh chọn chữ [F] hiếu, em [E7] biết phải làm [Am] sao.
3. Nghèo xác nghèo xơ nghèo hơn [Am] chữ nghèo
Dặn lòng thôi chớ có học [Dm] trèo cao
Để không lần [G] nữa mang thương [C] đau
Tình kia vùi [F] lấp nơi hố [Dm] sâu
Buồn [E7] thay số kiếp con nhà [Am] nghèo.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con nhà nghèo

Khánh Đơn
1. Nghèo xác nghèo xơ nghèo đâu [Am] có gì
Đời mình tay trắng ước mộng [Dm] làm chi
Mà anh thì [G] ở nơi cao [C] sang
Trời xanh đành [F] nỡ xé mối [Dm] duyên
Để cho đôi mình dở [E7] dang.
2. Ngày đó gặp anh lòng đâu [Am] có ngờ
Ngày chờ đêm nhớ biết mình [Dm] đã yêu
Gần anh hạnh [G] phúc biết bao [C] nhiêu
Mình xa vài [F] phút đã luyến [Dm] lưu
Có biết [E7] đâu sẽ u [Am] sầu.
ĐK:
Mẹ [F] cha anh [G] không đồng ý tình [C] ta
Vì [F] anh kiếp sống xa [Dm] hoa
Em đây thân phận bọt [E7] bèo
Vì [Dm] câu không môn đăng hộ [Am] đối
Nên đời kia chặn [F] lối, đôi mình phải xa [E7] xôi.
Nhìn [F] nhau trong [G] tim quặn thắt cơn [C] đau
Lệ [F] rơi át tiếng mưa [Dm] ngâu
Sông sâu chôn cuộc tình [E7] sầu
Nợ [Dm] duyên không cho ta cùng [Am] sống
Khi anh chọn chữ [F] hiếu, em [E7] biết phải làm [Am] sao.
3. Nghèo xác nghèo xơ nghèo hơn [Am] chữ nghèo
Dặn lòng thôi chớ có học [Dm] trèo cao
Để không lần [G] nữa mang thương [C] đau
Tình kia vùi [F] lấp nơi hố [Dm] sâu
Buồn [E7] thay số kiếp con nhà [Am] nghèo.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com