1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con quỳ lạy Chúa trên trời

Cuộn trang

Con [F] quỳ lạy Chúa trên [Am] trời [A7] Sao cho con lấy được [Dm] người con thương [D7] Đời [Gm] con đau khổ đã nhiều Từ khi thơ [C] dại đủ điều đắng [F] cay Số [Am] nghèo hai chục năm [A7] nay Xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn [Dm] nghèo Chúa [A7] ơi! Chúa [Dm] ơi! Mối tình [D7] đầu trót [Gm] bọt bèo Vì người ta [Dm] đã chạy theo bạc [A7] tiền Âm [Dm] thầm trong mối tình [Am] điên Cầm bằng Chúa [Dm] định nhân [C7] duyên bẽ [F] bàng Chúa [A7] ơi! Chúa [Dm] ơi! Con [F] quỳ lạy Chúa trên [Am] trời [A7] Sao cho con lấy được [Dm] người con yêu Bây [D] giờ con đã gặp [Bm] chàng Không [G] giàu, không [Gm] đẹp, không [A7] màng lợi [D] danh Chúng [G] con hai mái đầu [Em] xanh Chấp [D] tay khấn [F#m] nguyện trung [Bm] thành với [Em] nhau Chúa [A7] ơi! Thề [D] rằng sóng gió [Bm] biển dâu Đã [A] yêu trước [F#m] cũng như [Em] sau [A7] giữ [D] lời Người [Dm] ta lại bỏ con rồi [A7] Chúa [Dm] ơi

Video hướng dẫn