highlight chords
Con [F] quỳ lạy Chúa trên [Am] trời 
[A7] Sao cho con lấy được [Dm] người con thương [D7]
Đời [Gm] con đau khổ đã nhiều
Từ khi thơ [C] dại đủ điều đắng [F] cay 
Số [Am] nghèo hai chục năm [A7] nay
Xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn [Dm] nghèo
Chúa [A7] ơi! Chúa [Dm] ơi!
Mối tình [D7] đầu trót [Gm] bọt bèo
Vì người ta [Dm] đã chạy theo bạc [A7] tiền
Âm [Dm] thầm trong mối tình [Am] điên
Cầm bằng Chúa [Dm] định nhân [C7] duyên bẽ [F] bàng
Chúa [A7] ơi! Chúa [Dm] ơi!
Con [F] quỳ lạy Chúa trên [Am] trời 
[A7] Sao cho con lấy được [Dm] người con yêu 
Bây [D] giờ con đã gặp [Bm] chàng 
Không [G] giàu, không [Gm] đẹp, không [A7] màng lợi [D] danh
Chúng [G] con hai mái đầu [Em] xanh
Chấp [D] tay khấn [F#m] nguyện trung [Bm] thành với [Em] nhau
Chúa [A7] ơi! Thề [D] rằng sóng gió [Bm] biển dâu
Đã [A] yêu trước [F#m] cũng như [Em] sau [A7] giữ [D] lời
Người [Dm] ta lại bỏ con rồi [A7] Chúa [Dm] ơi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con quỳ lạy Chúa trên trời

Phạm Duy
Con [F] quỳ lạy Chúa trên [Am] trời 
[A7] Sao cho con lấy được [Dm] người con thương [D7]
Đời [Gm] con đau khổ đã nhiều
Từ khi thơ [C] dại đủ điều đắng [F] cay 
Số [Am] nghèo hai chục năm [A7] nay
Xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn [Dm] nghèo
Chúa [A7] ơi! Chúa [Dm] ơi!
Mối tình [D7] đầu trót [Gm] bọt bèo
Vì người ta [Dm] đã chạy theo bạc [A7] tiền
Âm [Dm] thầm trong mối tình [Am] điên
Cầm bằng Chúa [Dm] định nhân [C7] duyên bẽ [F] bàng
Chúa [A7] ơi! Chúa [Dm] ơi!
Con [F] quỳ lạy Chúa trên [Am] trời 
[A7] Sao cho con lấy được [Dm] người con yêu 
Bây [D] giờ con đã gặp [Bm] chàng 
Không [G] giàu, không [Gm] đẹp, không [A7] màng lợi [D] danh
Chúng [G] con hai mái đầu [Em] xanh
Chấp [D] tay khấn [F#m] nguyện trung [Bm] thành với [Em] nhau
Chúa [A7] ơi! Thề [D] rằng sóng gió [Bm] biển dâu
Đã [A] yêu trước [F#m] cũng như [Em] sau [A7] giữ [D] lời
Người [Dm] ta lại bỏ con rồi [A7] Chúa [Dm] ơi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com