1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con sáo sang sông

Đặng Minh Cành
Con sáo sang sông
Nguồn: hopamviet.com