highlight chords
				             [Dm]           [C]   
Lời mẹ ru như suối mát trong 
    [Bb]       [F]  
Để con được âu yếm mỗi ngày 
 [Dm]            [C]   
Cha là vầng ánh sáng thái dương 
     [Bb]        [F]  
Luôn soi đường cho con đi mãi 
 [C]           [F]  
Cha mẹ đã dành cho con hết 
 [C]           [Dm] 
Lo cho con cuộc sống ấm êm 
 

                 
Rồi thời gian trôi qua rất nhanh 
               
Qua đi tuổi thơ ấu ngày nào 
              
Và giờ đây con đã lớn khôn 
                
Biết đi tìm một cuộc sống mới 
                   
Con sẽ còn ghi nhớ những lời của cha 
              
Năm xưa đã dạy cho con đó 
                     
Con không thể nào quên những đêm mưa gió 
               
Suốt canh thâu mẹ luôn vỗ về 
 [Dm]             [Gm]  
Suốt cuộc đời này con không quên 
 [A7]            [Dm]  
Những điều cha đã dạy cho con 
 [Gm]            [C]         [F]  
Sẽ là hành trang con mang theo đi suốt cuộc đời 
 [Dm]           [Gm]  
Những lời dạy của mẹ năm xưa 
 [A7]            [Dm] 
Vẫn dịu dàng đâu đây bên con 
 [Gm]          [C]        [F]   
Cho dù con bôn ba nơi xa đất khách quê người 
 

               
Lời mẹ ru như suối mát trong 
               
Con vẫn được âu yếm mỗi ngày 
                 
Cha là vầng ánh sáng thái dương 
                
Luôn soi đường cho con bước đi 
 

                 
Rồi thời gian trôi qua rất nhanh 
               
Qua đi tuổi thơ ấu ngày nào 
              
Và giờ đây con đã lớn khôn 
                
Biết đi tìm một cuộc sống mới 
                   
Con sẽ còn ghi nhớ những lời của cha 
              
Năm xưa đã dạy cho con đó 
                   
Con không thể quên những đêm mưa gió 
               
Suốt canh thâu mẹ luôn vỗ về 
 

                 
Suốt cuộc đời này con không quên 
                
Những điều cha đã dạy cho con 
                         
Sẽ là hành trang con mang theo đi suốt cuộc đời 
               
Những lời dạy của mẹ năm xưa 
               
Vẫn dịu dàng đâu đây bên con 
                       
Cho dù con bôn ba nơi xa đất khách quê người 
 

               
Lời mẹ ru như suối mát trong 
               
Con vẫn được âu yếm mỗi ngày 
                 
Cha là vầng ánh sáng thái dương 
                
Vẫn soi đường cho con bước đi 
 

               
Lời mẹ ru như suối mát trong 
               
Để con được âu yếm mỗi ngày 
                 
Cha là vầng ánh sáng thái dương 
                
Luôn soi đường cho con bước đi 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con sẽ không quên

				             [Dm]           [C]   
Lời mẹ ru như suối mát trong 
    [Bb]       [F]  
Để con được âu yếm mỗi ngày 
 [Dm]            [C]   
Cha là vầng ánh sáng thái dương 
     [Bb]        [F]  
Luôn soi đường cho con đi mãi 
 [C]           [F]  
Cha mẹ đã dành cho con hết 
 [C]           [Dm] 
Lo cho con cuộc sống ấm êm 
 

                 
Rồi thời gian trôi qua rất nhanh 
               
Qua đi tuổi thơ ấu ngày nào 
              
Và giờ đây con đã lớn khôn 
                
Biết đi tìm một cuộc sống mới 
                   
Con sẽ còn ghi nhớ những lời của cha 
              
Năm xưa đã dạy cho con đó 
                     
Con không thể nào quên những đêm mưa gió 
               
Suốt canh thâu mẹ luôn vỗ về 
 [Dm]             [Gm]  
Suốt cuộc đời này con không quên 
 [A7]            [Dm]  
Những điều cha đã dạy cho con 
 [Gm]            [C]         [F]  
Sẽ là hành trang con mang theo đi suốt cuộc đời 
 [Dm]           [Gm]  
Những lời dạy của mẹ năm xưa 
 [A7]            [Dm] 
Vẫn dịu dàng đâu đây bên con 
 [Gm]          [C]        [F]   
Cho dù con bôn ba nơi xa đất khách quê người 
 

               
Lời mẹ ru như suối mát trong 
               
Con vẫn được âu yếm mỗi ngày 
                 
Cha là vầng ánh sáng thái dương 
                
Luôn soi đường cho con bước đi 
 

                 
Rồi thời gian trôi qua rất nhanh 
               
Qua đi tuổi thơ ấu ngày nào 
              
Và giờ đây con đã lớn khôn 
                
Biết đi tìm một cuộc sống mới 
                   
Con sẽ còn ghi nhớ những lời của cha 
              
Năm xưa đã dạy cho con đó 
                   
Con không thể quên những đêm mưa gió 
               
Suốt canh thâu mẹ luôn vỗ về 
 

                 
Suốt cuộc đời này con không quên 
                
Những điều cha đã dạy cho con 
                         
Sẽ là hành trang con mang theo đi suốt cuộc đời 
               
Những lời dạy của mẹ năm xưa 
               
Vẫn dịu dàng đâu đây bên con 
                       
Cho dù con bôn ba nơi xa đất khách quê người 
 

               
Lời mẹ ru như suối mát trong 
               
Con vẫn được âu yếm mỗi ngày 
                 
Cha là vầng ánh sáng thái dương 
                
Vẫn soi đường cho con bước đi 
 

               
Lời mẹ ru như suối mát trong 
               
Để con được âu yếm mỗi ngày 
                 
Cha là vầng ánh sáng thái dương 
                
Luôn soi đường cho con bước đi 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com